Cầu nối giữa Đảng với đồng bào dân tộc thiểu số

09:09 | 15/09/2020
|

Không chỉ phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những đảng viên người DTTS còn là “trụ cột” để kết nối, nắm bắt, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của bà con DTTS đến các cấp ủy, chính quyền, trở thành “cầu nối” giữa Đảng với đồng bào.

Không chỉ phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những đảng viên người DTTS còn là “trụ cột” để kết nối, nắm bắt, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của bà con DTTS đến các cấp ủy, chính quyền, trở thành “cầu nối” giữa Đảng với đồng bào.

Đảng viên và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Xóm Mới, xã Quang Yên, huyện Sông Lô thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ảnh: Trường Khanh

Tỉnh Vĩnh Phúc có 40 DTTS cùng sinh sống (chiếm 4,8% dân số toàn tỉnh). Đồng bào các DTTS sống chủ yếu ở ven dãy núi Tam Đảo, núi Sáng của 5 huyện, thành phố và 40 xã, thị trấn, trong đó có 298 thôn, TDP có người DTTS.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng DTTS, tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư phát triển mọi mặt.

Nhìn chung, đời sống KT – XH vùng đồng bào DTTS có nhiều khởi sắc, văn hóa, giáo dục, y tế được cải thiện; an ninh chính trị, TTATXH ổn định. Đồng bào các DTTS luôn tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, bình đẳng, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo có 50% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, trong đó, 50% đảng viên của xã là người dân tộc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Quang Trần Chí Đông, thành công của đại hội Đảng bộ xã vừa qua và diện mạo mới ở Minh Quang hôm nay là có sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của những bí thư, đảng viên DTTS, người có uy tín trong các thôn.

Họ là những người luôn gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động bà con đồng bào tham gia phát triển KT – XH, giữ gìn ANTT, các cuộc vận động, phong trào ở địa phương.

Đơn cử, trong xây dựng NTM, nhiều đảng viên DTTS và người có uy tín trong thôn không chỉ đi đầu trong việc hiến đất để mở đường, xây dựng bãi rác thải mà họ trực tiếp tuyên truyền, vận động để nhân dân trong thôn đồng thuận tham gia.

Điển hình như đảng viên Lưu Văn Nam, thôn Lưu Quang, tự nguyện hiến trên 400m2 đất để thôn quy hoạch bãi rác thải tạm thời; ông Nam tích cực vận động người dân 3 thôn Lưu Quang, Quang Minh, Đầu Vai đóng góp xây dựng đình, chùa. Đảng viên Trần Danh Tuyên, Lưu Hồng Chương, dân tộc Sán Dìu tự nguyện hiến 1 sào ruộng để thôn mở rộng đường và xây dựng khu bãi rác thải…

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bàn Long, xã Minh Quang Lê Văn Chương cho biết: Chi bộ có 31 đảng viên, trong đó trên 80% là đảng viên dân tộc Sán Dìu. Nhiều đảng viên tích cực đóng góp các ý kiến đối với công tác xây dựng Đảng, tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào ở địa phương.

Trong xây dựng NTM và rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, thôn Bàn Long tạo được sự đồng thuận của người dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, người dân thôn Bàn Long tự nguyện hiến đất, ngày công, tiền để mở rộng đường và xây dựng rãnh thoát nước thải tại tuyến đường trục chính của thôn, chiều dài gần 2km…

Không chỉ là những người gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những đảng viên người DTTS và người có uy tín còn là điểm tựa vững chắc, cánh tay nối dài của các cấp ủy, chính quyền với đồng bào.

Với uy tín, kinh nghiệm của mình, họ xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng; trực tiếp tuyên truyền, vận động giúp bà con nhân dân xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám tang, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động…

Là người có tiếng nói, uy tín trong đồng bào dân tộc Cao Lan, thôn Đồng Dạ, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, ông Đào Văn Lin không chỉ gương mẫu tuyên truyền nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế gia đình mà ông còn thường xuyên vận động bà con trong thôn thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa phương được giữ vững.

Cùng với ông Lin, ông Sầm Văn Lợi, xã Quang Yên, huyện Sông Lô; ông Diệp Văn Vạn, thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; ông Lưu Văn Hữu, thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên; bà Lăng Thị Leo, thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo… là những người có uy tín, có nhiều đóng góp trong xây dựng phát triển KT - XH, giữ gìn văn hóa của thôn, bản.

Trưởng Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Thế Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có 70 người có uy tín trong đồng bào các DTTS. Những năm qua, đảng viên đồng bào DTTS nói chung và người có uy tín trong đồng bào nói riêng là những người có đóng góp to lớn trong phát triển KT – XH ở vùng đồng bào các DTTS.

Người có uy tín trong đồng bào các DTTS còn được ví như “cây cao bóng cả” của thôn, bản, có tiếng nói, sức ảnh hưởng rất lớn trong dòng họ, thôn, bản. Những hành động thiết thực của những đảng viên DTTS và người có uy tín trong đồng bào đã và đang tạo dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền.

Thanh Tuyền