Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề: Yếu tố then chốt nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

07:09 | 10/09/2020
|

Kỳ 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Kỳ 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Những năm qua, việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề ở một số địa phương còn gặp khó khăn, nhiều chi bộ vẫn “lúng túng” trong khâu lựa chọn chuyên đề sinh hoạt hay có những chi bộ vẫn chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên có nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Vẫn còn khó khăn trong triển khai

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, căn cứ vào nghị quyết cấp trên, tình hình thực tiễn ở địa phương, mỗi quý, chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề ít nhất một lần.

Mặc dù, tỉnh có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cả cách thức, nội dung, lựa chọn vấn đề sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng, song thực tế, không phải Đảng bộ cơ sở nào cũng chỉ đạo sát sao và duy trì tốt việc thực hiện sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Từ thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương vẫn “lúng túng” lựa chọn vấn đề, nội dung sinh hoạt chuyên đề; có những chi bộ lựa chọn được nội dung nhưng khi ra nghị quyết thực hiện thì không mang tính khả thi, hiệu quả thấp.

Đơn cử như ở Chi bộ thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù (Tam Đảo), sau khi lựa chọn chuyên đề xây dựng cảnh quan nông thôn, thắp sáng đường làng, ngõ xóm, Chi bộ thôn Đồng Quạ chỉ nhận được sự đồng thuận của số ít hộ dân.

Lý giải điều này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạo Trù Chu Văn Đức cho rằng, không chỉ ở Đồng Quạ, việc sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ở các thôn trong xã thật sự chưa hiệu quả, do nhận thức của một số cán bộ, đảng viên ở chi bộ thấp, nhiều bí thư chi bộ trẻ chưa có kinh nghiệm, năng lực điều hành, chỉ đạo sinh hoạt còn lúng túng; nhiều đảng viên ngại phát biểu ý kiến, dẫn đến các chuyên đề sinh hoạt khi đưa ra cũng không có giải pháp cụ thể, nghị quyết không khả thi.

Không chỉ hạn chế về chất lượng, việc duy trì sinh hoạt chuyên đề ở nhiều chi bộ vẫn còn quý có, quý không. Theo Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú, xã Đạo Trù Quản Văn Sinh, từ đầu năm đến nay, chi bộ chưa thực hiện sinh hoạt chuyên đề được buổi nào.

Chi bộ có 19 đảng viên thì có 60% đảng viên trẻ đi làm trong các doanh nghiệp, vấn đề lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa được đảng viên quan tâm. Chưa kể, khi giao nhiệm vụ thì nhiều đảng viên bận đi làm, còn lại những đảng viên cao tuổi cũng khó có thể triển khai.

Thực tế, không chỉ riêng ở Đạo Trù, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng trong tình trạng "bí" khi lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề. Thậm chí, nhiều địa phương tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức “có hơn không”, nội dung sơ sài, kết luận không rõ ràng; hay nhiều bí thư chi bộ tư duy máy móc, dập khuôn, cho rằng nội dung sinh hoạt chuyên đề phải là những vấn đề lớn nên không lựa chọn nội dung cụ thể, không bố trí được thời gian.

Trong khi, tỉnh, trung ương có hướng dẫn rất cụ thể: Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Nhằm khắc phục tình trạng đó, tỉnh đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo tháo gỡ. Ngoài việc bám sát Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 30/11/2018 hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở đó, các thành ủy, huyện ủy có văn bản quán triệt chỉ đạo tới từng đảng bộ cơ sở, các chi bộ bám sát thực hiện.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường, phân công các tổ công tác của huyện, thành phố định kỳ hàng quý về dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn được phân công phụ trách.

Qua đó, cán bộ dự sinh hoạt nắm chắc, tìm hiểu tình hình thực tiễn ở thôn, TDP; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên, hướng dẫn đưa việc tổ chức sinh hoạt ở chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định trình tự theo Điều lệ, quy định của Đảng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch, việc phân công các tổ công tác của huyện dự sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà trực tiếp thành viên tổ công tác gợi mở, hướng dẫn các chi bộ lựa chọn những nội dung sinh hoạt chuyên đề sát với thực tiễn, chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề ở chi bộ các thôn, TDP trên địa bàn huyện được nâng lên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Hoa Sơn, Lập Thạch Nguyễn Chí Công cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phổ biến đến các chi bộ mẫu đề cương sinh hoạt chuyên đề; yêu cầu các chi bộ bám sát thực tiễn để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cụ thể hằng quý, trong đó tập trung lựa chọn những vấn đề nổi cộm ở TDP làm nội dung chuyên đề sinh hoạt. Những chi bộ thực hiện chưa nghiêm, Đảng ủy chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời.

Thực tế, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, không chỉ đòi hỏi tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, giám sát chặt chẽ của các cấp ủy, mà phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ…

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạo Trù Chu Văn Đức, để tháo gỡ những khó khăn trong việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, trước tiên, Đảng ủy phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm đến từng đồng chí đảng ủy viên và có định hướng chỉ đạo cụ thể đối với từng chi bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giúp các chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt chuyên đề; nâng cao vai trò, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ bí thư các chi bộ…

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Thanh Tuyền