Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề : Yếu tố then chốt nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

07:09 | 09/09/2020
|

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:“Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Chi bộ còn được ví như “mạch máu” nuôi dưỡng, vun đắp, vai trò quyết định sự tồn tại, xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đồng thời là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Bởi vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn, tổ dân phố (TDP) nói chung và vấn đề duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nói riêng đóng vai trò quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:“Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Chi bộ còn được ví như “mạch máu” nuôi dưỡng, vun đắp, vai trò quyết định sự tồn tại, xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đồng thời là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Bởi vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn, tổ dân phố (TDP) nói chung và vấn đề duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nói riêng đóng vai trò quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy Chi bộ thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) thống nhất nội dung thảo luận sinh hoạt chuyên đề trước khi họp chi bộ. Ảnh: Trường Khanh

Kỳ 1: Nhiều cách làm hay

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, đa số các chi bộ thôn, TDP trên địa bàn toàn tỉnh duy trì được nền nếp này. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết hay nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương… được chi bộ thôn, TDP bám sát, lựa chọn đưa vào nội dung thảo luận, từ đó thống nhất đưa ra những giải pháp, ban hành nghị quyết lãnh đạo đem lại hiệu quả cao.

Giải quyết các vấn đề nổi cộm

Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy quán triệt kịp thời, nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nói riêng.

Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ thôn, TDP cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, yêu cầu các chi bộ đăng ký mỗi quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần, bám sát nhiệm vụ thực tiễn đặt ra ở thôn, TDP. Qua đó, mỗi địa phương trong tỉnh đều lựa chọn chuyên đề phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trước tình hình trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra trên địa bàn TDP Thái Bình, thị trấn Hoa Sơn (Lập Thạch) gây bức xúc cho người dân, chi bộ lựa chọn vấn đề ANTT làm nội dung chính để bàn bạc, thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2020. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên sôi nổi đóng góp ý kiến, đưa ra từng phương án, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết vấn đề.

Bí thư Chi bộ TDP Thái Bình Nguyễn Anh Dũng cho biết, do bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng nội dung chuyên đề nên khi ra nghị quyết và giao nhiệm vụ tới từng đảng viên, tổ trưởng TDP, các tổ chức đoàn thể, tổ liên gia, hội viên cựu chiến binh đã nhận được sự đồng thuận cao.

TDP phối hợp công an thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nâng cao cảnh giác cho người dân và chia làm 2 ca đi tuần tra vào các giờ cao điểm.

Ông Đỗ Trọng Hải, người dân địa phương cho biết, do TDP Thái Bình nằm giáp ranh với xã Liễn Sơn nên vấn đề ANTT rất phức tạp, song với sự vào cuộc quyết liệt của chi bộ, TDP, gần 2 tháng nay, TDP không có trường hợp mất trộm chó, gà, bà con nhân dân cảm thấy yên tâm hơn.

Sinh hoạt chuyên đề ngoài tập trung vào các nội dung như: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); quy định về nêu gương; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... nhiều chi bộ quan tâm lựa chọn giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc ở địa phương.

Trước đây, môi trường ở thôn Yên Thịnh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường bị ô nhiễm bởi rác thải từ các hộ dân thu mua, tập kết phế liệu sắt vụn.

Bí thư Chi bộ thôn Yên Thịnh Nguyễn Văn Lương cho biết, hằng tháng, tại buổi sinh hoạt, chi bộ đều đưa vấn đề này ra bàn, song để có giải pháp cụ thể, chi bộ xây dựng thành nội dung sinh hoạt chuyên đề riêng.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên tập trung trí tuệ đưa ra ý kiến, tìm các giải pháp thực hiện hiệu quả. Chi bộ tổng hợp các ý kiến, thống nhất ra nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Cùng với tập trung tuyên truyền, bí thư chi bộ, chính quyền thôn đến gặp gỡ trực tiếp 150 hộ dân thu mua phế liệu rác thải ký cam kết giữ vệ sinh môi trường, không tập kết chất thải rắn, không để phế liệu ra lòng, lề đường gây ô nhiễm và mất cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, các hộ dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT.

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Duy trì sinh hoạt chuyên đề không phải là hình thức, thực hiện theo quy định, mà đây là dịp để các chi bộ, đảng viên phát huy được năng lực lãnh đạo, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường Nguyễn Thanh Bằng cho rằng, sinh hoạt chuyên đề không chỉ phản ánh tình hình KT-XH, QP-AN ở địa phương, đây là dịp sinh hoạt chính trị và khẳng định vai trò điều hành, lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở cũng như phát huy năng lực từng đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở chi bộ.

Thực tế, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp còn giúp các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo đúng, trúng, sát với tình hình thực tiễn, từ đó tạo được sự đồng thuận của người dân địa phương.

Ví như thôn Hoa Đà, xã Bình Dương, với từng chuyên đề, chi bộ đều có giải pháp để thực hiện khác nhau. Đơn cử như chuyên đề xây dựng rãnh thoát nước thải, chi bộ xây dựng từng phương án tuyên truyền, vận động làm sao để hiệu quả, khơi dậy sức mạnh của nhân dân. Đến nay, thôn Hoa Đà vận động nhân dân chung tay, góp sức xây dựng được hơn 1km rãnh thoát nước thải, nhân dân ủng hộ 55 triệu đồng để di dời 9 cột điện.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Hoa Đà Trần Văn Cong, để đạt được kết quả đó, ngoài lựa chọn vấn đề người dân quan tâm thì người đứng đầu chi bộ và các đảng viên phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện. Có như vậy, các nghị quyết chi bộ hằng tháng cũng như nghị quyết chuyên đề hằng quý mới thực hiện có hiệu quả.

Nhờ sự đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, nhiều chi bộ thôn, TDP trên địa bàn tỉnh khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) Tô Xuân Thình chia sẻ, qua sinh hoạt chuyên đề, những vấn đề nổi cộm ở địa phương kịp thời được giải quyết ngay từ cơ sở, đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng…

Thanh Tuyền