Trưởng thôn tâm huyết với phong trào dồn thửa đổi ruộng

09:08 | 06/08/2018
|

Năng động, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, hết mình với công việc đó là những phẩm chất tốt đẹp mà chính quyền, người dân xã Cao Đại (Vĩnh Tường) nhận xét về ông Tô Ngọc Phú, Trưởng thôn Bình Trù, tấm gương sáng “mở lối” trong phong trào dồn thửa đổi ruộng (DTDDR) ở địa phương.

Năng động, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, hết mình với công việc đó là những phẩm chất tốt đẹp mà chính quyền, người dân xã Cao Đại (Vĩnh Tường) nhận xét về ông Tô Ngọc Phú, Trưởng thôn Bình Trù, tấm gương sáng “mở lối” trong phong trào dồn thửa đổi ruộng (DTDDR) ở địa phương.

Sau khi xuất ngũ, ông Phú trở về cùng gia đình phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Năm 1999, với sự năng nổ, nhiệt tình, ông được người dân thôn Bình Trù bầu làm trưởng thôn. Năm 2011, do kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, ông phải tạm dừng công việc của người trưởng thôn để đi làm ăn xa.

Mặc dù, không ở nhà, nhưng ông vẫn luôn thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình chung của người dân trong thôn. Nhờ vậy, năm 2013, khi trở về, ông tiếp tục được người dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn, mọi hoạt động, phong trào đều được người dân hưởng ứng tham gia, nhất là phong trào DTĐR đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Nếu như trước kia, thôn Bình Trù bình quân mỗi hộ có 14,5 thửa ruộng ở các cánh đồng khác nhau, diện tích mỗi thửa 30 - 40 m2, việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất gặp khó khăn, thì đến nay, sau khi thực hiện chủ trương DTĐR, những thửa ruộng manh mún, không bằng phẳng, kênh mương nhỏ được thay bằng những thửa ruộng vuông vức, có diện tích lớn tập trung ở một nơi và đường giao thông được cứng hóa; hệ thống tưới, tiêu bảo đảm. Thôn Bình Trù chỉ còn gần 2 thửa/hộ, thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, người dân tiết kiệm được chi phí, giá trị sản xuất tăng.

Thời gian đầu, khi bắt tay vào việc DTĐR ở thôn Bình Trù gặp không ít khó khăn. Do năm 1997, thôn Bình Trù đã thực hiện việc dồn ghép ruộng đất, đến nay, các hộ không muốn tổ chức DTĐR lại; một số hộ có diện tích canh tác ít không muốn hiến đất để làm đường giao thông; tâm lý của người có ruộng đang gần bờ, lấy nước dễ cũng không muốn DTĐR…

Trước những khó khăn đó, là người chịu trách nhiệm chính, ông luôn trăn trở tìm các giải pháp cụ thể, thiết thực để không gây tranh cãi, mất đoàn kết nội bộ nhân dân, dẫn đến việc DTĐR không thành công. Để làm được điều đó, trước hết phải thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, ông xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vai trò then chốt.

Thông qua các cuộc họp dân, ông và cán bộ, đảng viên luôn tạo mọi điều kiện để người dân được tham gia phát biểu, bày tỏ quan điểm và giải đáp các ý kiến, khúc mắc của người dân liên quan đến việc DTĐR; tập trung tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu việc DTĐR là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; làm cho người dân thấy được việc dồn ghép ruộng đất trước đây không còn phù hợp, do trên cánh đồng vẫn có nhiều thửa ruộng cách xa đường giao thông, hệ thống mương tiêu nhỏ không bảo đảm cho sản xuất...

Đồng thời, để đảm bảo công bằng, dân chủ, các kế hoạch, phương án chia sơ bộ; danh sách số hộ hiến và không hiến đất đều được ông đưa ra trong cuộc họp, để bà con trong thôn biết, theo dõi, giám sát. Thực hiện DTĐR luôn bảo đảm tiêu chí “nhà nào cũng có ruộng gần đường và gần mương...” .

Ông Tô Ngọc Phú, Trưởng thôn Bình Trù, xã Cao Đại cho biết: Trong các buổi họp, không phải tất cả các hộ dân đều nhất trí tham gia, để việc DTĐR đạt hiệu quả cao, tranh thủ sáng sớm, chiều tối, tôi cùng một số cán bộ, đảng viên tới tận nhà để tuyên tuyền, vận động người dân hiểu, chấp hành chủ trương của cấp trên, đóng góp, hiến đất cho công tác DTĐR. Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” tôi và đảng viên trong thôn gương mẫu đi đầu nhận các ruộng có vị trí xấu về làm.

Nhờ sự gương mẫu đi đầu của ông và cán bộ, đảng viên trong thôn, ngoài diện tích theo quy định phải đóng góp, nhiều người dân tự nguyện hiến thêm hàng trăm m2 đất để làm đường, kênh mương nội đồng bảo đảm việc đi lại, dẫn nước tới từng thửa… Tổng diện tích đất nhân dân hiến được hơn 1.800m2, trong đó, gia đình ông hiến hơn 100m2.

Trên cương vị của người trưởng thôn, ông xác định, để việc DTĐR đạt hiệu quả cao, yếu tố quyết định phải được đảng viên, người dân ủng hộ. Muốn làm được điều đó, ông và gia đình gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn dành thời gian quan tâm, thăm hỏi, động viên; tạo mọi điều kiện để nhân dân được tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển KT-XH.

Lê Thảo