Vĩnh Tường đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

09:08 | 03/08/2018
|

Hơn 2 năm qua, với sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, 

Hơn 2 năm qua, với sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đường giao thông nông thôn tại thôn Việt Hưng, xã Việt Xuân (Vĩnh Tường) được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Dương Hà

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXV sớm đi vào cuộc sống, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng vận dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân.

Tổ chức quán triệt nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới nhiều hình thức, sát từng đối tượng, cụ thể hóa bằng các giải pháp thực hiện, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

Thông qua đó, mỗi đảng viên trong Đảng bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp TSVM, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, Huyện ủy Vĩnh Tường tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền các cấp khai thác tốt nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt về giao thông, phát triển các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

Huyện thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, triển khai công tác xây dựng NTM và thực hiện thí điểm dồn thửa, đổi ruộng, hình thành những cánh đồng mẫu lớn để đưa cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Tập trung chỉ đạo xây dựng NTM có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề khó khăn của cơ sở đã dần được tháo gỡ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở đổi mới phong cách, lề lối làm việc; trình độ, năng lực được nâng lên... từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được khẳng định, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng nâng lên.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan toả lớn, thấm nhuần đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều công việc thiết thực làm theo lời Bác. Chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt…

Đồng chí Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường khẳng định: Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và các tầng lớp nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tốcđộ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2017 của huyện đạt 12,27%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; chủ trương dồn thửa đổi ruộng ở một số xã điểm được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia và đã bước đầu chỉ đạo thành công thí điểm dồn thửa đổi ruộng ở 2 xã: Cao Đại và Ngũ Kiên; hiện đang được tiếp tục triển khai tại 12 xã đăng ký thực hiện dồn thửa, đổi ruộng trong năm 2018.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các hoạt động văn hóa, giáo dục tiếp tục khẳng định được vị trí cao về chất lượng; an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, Vĩnh Tường được đánh giá là địa phương có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp hàng tháng của từng chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đến nay, hệ thống chính trị của huyện được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy ban hành đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở có những chuyển biến tích cực. Đây là tiền đề để các cấp ủy, chính quyền trong huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chính về phát triển KT-XH, giữ vững và nâng cao các mục tiêu đã đạt được, tăng tốc các mục tiêu chưa đạt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thúy Hường