Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ xã Hướng Đạo

09:07 | 10/07/2018
|

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Hướng Đạo (Tam Dương) luôn chú trọng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; tạo động lực phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.


Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Hướng Đạo (Tam Dương) luôn chú trọng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; tạo động lực phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.

Không có làng nghề truyền thống, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, những năm trước, xã Hướng Đạo từng là địa phương còn nhiều khó khăn. Trong công tác xây dựng Đảng, một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; còn để xảy ra sai sót, vi phạm. Trước tình trạng đó, Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ cấp thiết cần phải làm ngay là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tạo động lực phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, đảm bảo TTATXH.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Tam Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã đã tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên. Yêu cầu từng chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Sau học tập, từng cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, trong đó nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh việc chú trọng công tác giáo dục chính trị góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Hướng Đạo là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Quá trình nêu gương được thực hiện thường xuyên, liên tục, trên tất cả các mặt từ công tác chuyên môn đến việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người đảng viên, người lãnh đạo. Cấp trên nêu gương cho cấp dưới, đảng viên nêu gương cho quần chúng, phù hợp với vị trí, trình độ chuyên môn của từng đảng viên.

Việc nêu gương trước tiên được thể hiện ở ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; ở tinh thần, trách nhiệm với công việc; ở tác phong, lối sống với đồng nghiệp; tinh thần dám đấu tranh chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của bản thân, đồng nghiệp.

Trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, các đồng chí cấp ủy nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của bản thân trong công tác chuyên môn cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Việc chủ động phê bình mình trước, phê bình người khác sau, cấp trên làm gương cho cấp dưới; kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình với sửa chữa, khắc phục khuyết điểm trong sinh hoạt ở nhiều chi bộ đã có sức lan tỏa, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động công tác Đảng.

Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách từng chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tham mưu cho Đảng ủy những vấn đề nổi cộm, trọng tâm, được nhân dân quan tâm để kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm của đảng viên phụ trách. Từ đó khắc phục được tình trạng quan liêu, nể nang, né tránh, ngại va chạm của cán bộ trước đây. Đồng thời chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đáng kể, không còn tình trạng tổ chức Đảng vi phạm các quy định về tổ chức học tập quán triệt nghị quyết, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời hạn chế đáng kể tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo như trước đây.

Để quá trình “tự soi”, “tự sửa” đạt hiệu quả cao, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương, các các đồng chí trong cấp ủy luôn gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan; đi sớm về muộn; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thái độ hòa nhã, gần gũi với đồng nghiệp; thẳng thắn nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật khi để xảy ra sai phạm.

Nhằm đánh giá thực chất chất lượng của đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ đầu năm 2017 đến nay, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 6 chi bộ và 6 đồng chí cấp ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Đảng ủy tiến hành 6 cuộc kiểm tra, giám sát tại 8 chi bộ về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên đáng kể, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Kim Ngân