Đảng bộ xã Vân Hội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

09:07 | 09/07/2018
|

Bằng những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực với quyết tâm cao, thời gian qua, Đảng bộ xã Vân Hội (Tam Dương) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt học tập, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên;

Bằng những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực với quyết tâm cao, thời gian qua, Đảng bộ xã Vân Hội (Tam Dương) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt học tập, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tích cực phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ở địa phương.

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Vân Hội đã chú trọng đổi mới nội dung, cách thức quán triệt học tập, thực hiện sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cụ thể hóa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi tọa đàm, hội nghị để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng ủy xây dựng bảng niêm yết 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại trụ sở UBND xã để cán bộ, đảng viên, nhân dân tự nghiên cứu, tìm hiểu và căn cứ vào đó để tự soi, tự sửa chữa.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ, chính quyền xã Vân Hội đã tập trung kiểm điểm, luôn thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của mỗi tập thể, cá nhân gắn với vị trí, vai trò công việc được giao cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của nghị quyết, từ đó kịp thời đề ra những giải pháp sửa chữa khắc phục.

Tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình do còn có tư tưởng nể nang trong các kỳ sinh hoạt chi bộ kịp thời được chấn chỉnh. Những suy nghĩ chưa đúng, những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức công vụ, lối sống được được uốn nắn kịp thời.

Nếu như trước đây, việc xử lý và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân còn hạn chế, chưa được giải quyết kịp thời nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thì đến nay đã cơ bản được khắc phục góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từng bước được nâng cao.

Khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy xã đề ra một số giải pháp và chỉ đạo những việc cần làm ngay ở đội ngũ cán bộ, đảng viên đó là việc nêu gương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần cầu thị, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức ký cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu.

Cùng với đó, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết T.Ư 4(khóa XII), chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ thực tiễn ở địa phương để ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và điều kiện từng chi bộ.

UBKT Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân giúp các cấp ủy đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo khách quan, dân chủ và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hội cho biết: Với tinh thần, quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đến nay những tồn tại cơ bản đã được cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên khắc phục. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương như: quản lý đất đai, giải quyết đơn thư KNTC đã được cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, 100% đơn thư KNTC được giải quyết đúng thời hạn ngay từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó sửa chữa, loại bỏ những khuyết điểm, thói quen xấu; từng bước nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, trách nhiệm công vụ, lề lối, tác phong làm việc góp phần tạo dựng niềm tin giữa cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Qua đánh giá xếp loại hàng năm Đảng bộ xã Vân Hội có trên 30% chi bộ đạt TSVM; trên 92% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Tuyền