Đảng bộ xã Bình Dương tạo chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

09:07 | 04/07/2018
|

Thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Dương (Vĩnh Tường) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

Thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Dương (Vĩnh Tường) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo xã Bình Dương trực tiếp tuyên truyền, đôn đốc các hộ kinh doanh trên Quốc lộ 2C (đoạn qua xã Bình Dương) tự nguyện tháo dỡ biển bảng, di chuyển vật liệu vi phạm hành lang ATGT.

Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn.

Để Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Bình Dương đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức học tập, quán triệt, ký cam kết thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình để nhận diện những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, phê bình và có các biện pháp xử lý khi đảng viên có những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, thiếu nhất quán.

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quy định số 03 của BTV Huyện ủy Vĩnh Tường về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng chi bộ; yêu cầu trong các kỳ họp của Ban Chấp hành (BCH), BTV Đảng ủy và mỗi buổi sinh hoạt chi bộ đều phải triển khai, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện.

Từ nội dung ký cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), hầu hết cán bộ, đảng viên xã Bình Dương luôn gương mẫu trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức của xã thường xuyên đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, bố trí nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân...

Hàng năm, Đảng ủy xã phát động phong trào thi đua, có thang điểm và lấy đó để làm căn cứ đánh giá, xét khen thưởng tổ chức Đảng cuối năm; phân công cấp ủy trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các chi bộ thực hiện.

Hàng quý, Thường trực Đảng ủy xã cùng với thành viên tổ công tác của huyện đi dự sinh hoạt ở một chi bộ, nhằm nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên và dư luận xã hội, từ đó kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng có hiệu quả hơn.

Công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng hướng dẫn gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

BTV Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm điểm một cách nghiêm túc; làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với những lĩnh vực còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai chưa đạt yêu cầu, công tác giải quyết đơn, thư chưa tốt, còn vi phạm thời hạn theo quy định...từ đó nghiêm túc nhận khuyết điểm, coi đó là bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời đề ra giải pháp khắc phục ngay những tồn tại hạn chế đó.

Đồng chí Lê Văn Khang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dương cho biết: Việc triển khai nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) ở Đảng bộ xã Bình Dương đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm có 40-50% chi bộ Đảng đạt TSVM, 7-7,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. BTV Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh.

Đội ngũ cán bộ không chuyên trách của xã từ 25 đồng chí, đến nay còn 9 đồng chí; giảm cán bộ thôn từ 89 đồng chí, đến nay còn 44 đồng chí (ít hơn so với quy định 1 cán bộ). BTV Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy, qua đó đã khắc phục tình trạng ăn uống, rượu chè, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết…gây phản cảm trong dư luận xã hội. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, không có tình trạng bè phái, cục bộ...

Bài, ảnh: Thúy Hường