Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ ở Lập Thạch

10:06 | 25/06/2018
|

Những năm qua, Huyện ủy Lập Thạch đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ. 

Những năm qua, Huyện ủy Lập Thạch đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Từ đó, giúp cán bộ trưởng thành và phát triển toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Ngọc Thủy (người đứng), Bí thư Đảng ủy xã Vân Trục phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở vị trí mới sau khi luân chuyển. Ảnh Lê Thảo

Thời gian đầu khi nhận quyết định luân chuyển từ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa sang đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Vân Trục, đồng chí Hoàng Ngọc Thủy đã gặp nhiều khó khăn như cơ quan mới cách xa nhà hơn 7 km, chưa quen đồng nghiệp mới, chưa nắm bắt được văn hóa, đặc biệt là các phong tục, tập quán của nhân dân địa phương nơi công tác mới...

Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn đó, bản thân đồng chí đã chủ động tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa và đặc thù ở nơi công tác mới, tích cực gần gũi và tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là các đảng viên trong Đảng bộ xã.

Trong quá trình công tác, đồng chí luôn cởi mở, gần gũi với đồng nghiệp và không ngừng nâng cao kỹ năng, hiểu biết, năng lực của bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc. Dần dần, mọi khó khăn đã được khắc phục, môi trường công tác mới đã giúp đồng chí tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị được giao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Không riêng đồng chí Thủy, các đồng chí trong diện luân chuyển, điều động cán bộ trên địa bàn huyện Lập Thạch những năm qua đều yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu và phát huy tốt năng lực của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao ở địa bàn, môi trường mới.

Từ năm 2009 đến nay, toàn huyện đã luân chuyển 40 lượt cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp huyện giữa 2 khối Huyện ủy và UBND huyện (luân chuyển ngang); 12 đồng chí cán bộ cơ sở lên công tác tại huyện; 2 đồng chí cán bộ huyện về công tác tại cơ sở; 1 đồng chí từ địa phương này sang địa phương khác; tiếp nhận ở tỉnh luân chuyển về huyện 6 đồng chí.

Trong đó, việc bố trí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương đã thực hiện đối với 2 đồng chí. Việc điều động, bố trí cán bộ chủ chốt không giữ một chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở xã cơ bản thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Công tác luân chuyển cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, cá nhân cán bộ luân chuyển có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường ở nơi công tác mới, góp phần cùng với tập thể cấp ủy, cơ quan lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Việc luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện thời gian qua đã tạo được không khí làm việc và sự chuyển động mới trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng trì trệ, khép kín và tư tưởng cục bộ địa phương.

Từ đó, có tác dụng thúc đẩy các khâu khác của công tác cán bộ như nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng nguồn, quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đồng thời góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Việc luân chuyển cũng đã từng bước được điều chỉnh và bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường được cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất là cơ sở và những địa bàn khó khăn, lĩnh vực quan trọng của huyện, tạo nên bước đột phá góp phần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm cho việc luân chuyển dần trở thành việc làm bình thường, thành nền nếp, phá bỏ những quan điểm lạc hậu về luân chuyển cán bộ.

Để nâng cao chất lượng cán bộ trong quá trình luân chuyển, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã tiến hành từng bước, thận trọng, không làm tràn lan, không chạy theo số lượng. Xác định luân chuyển cán bộ không chỉ đơn thuần là vấn đề thuộc về công tác tổ chức cán bộ mà nó còn liên quan mật thiết đến con người, đến nhu cầu, lợi ích, tâm tư, nguyện vọng, lý tưởng, động cơ phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, để tránh phát sinh vấn đề tư tưởng, tình cảm của cán bộ hoặc của tổ chức nơi cán bộ được cử đi và nơi cán bộ được tiếp nhận, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đề án, kết luận và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng thời, ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác luân chuyển cán bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, phương châm, quy trình thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thấy rõ việc luân chuyển cán bộ là để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ, nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Lập Thạch tích cực thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, thực hiện luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ nguồn quy hoạch; tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở, chuẩn bị cho việc giới thiệu, bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh quy hoạch, góp phần từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bình Duyên