Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Đảng bộ xã Minh Quang : Kiểm điểm sâu, sửa kỹ

08:06 | 12/06/2018
|

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với tinh thần “kiểm điểm sâu, sửa kỹ”,

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với tinh thần “kiểm điểm sâu, sửa kỹ”, Đảng bộ xã Minh Quang (Tam Đảo) đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại, bức xúc ở địa phương, từ đó đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục sửa chữa kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trước đây, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ở Đảng bộ xã Minh Quang chưa được thường xuyên, chưa sâu sát với tình hình thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), cấp ủy, chính quyền địa phương đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Cán bộ, đảng viên, Chi bộ thôn Vực Lựu, xã Minh Quang (Tam Đảo) mạnh dạn phát biểu chỉ ra tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời . Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Trần Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Quang cho biết: Hàng năm, Đảng bộ xã Minh Quang yêu cầu các cấp ủy Đảng duy trì nghiêm việc đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và từng cán bộ, đảng viên đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra; nhất là về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Việc kiểm điểm được thực hiện trên tinh thần quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, cầu thị, trung thực, không né tránh; tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ các thiếu sót, khuyết điểm.

Những tồn tại, khuyết điểm được Đảng ủy xã và cấp ủy chi bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên chỉ ra sau kiểm điểm đó là: Một số đảng viên ở chi bộ cơ sở còn coi nhẹ việc học tập nghị quyết nên chưa tích cực tham gia học tập, chưa gắn nội dung thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ thực tiễn được giao.

Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên còn nể nang, né tránh, chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, chỉ ra khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như: Công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo dẫn đến một số hộ dân còn vi phạm Luật Đất đai; việc cấp sổ đỏ, chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân vẫn còn chậm, gây tâm lý bức xúc cho người dân địa phương; việc khai thác đất ở các mỏ đất thuộc thôn Cam Lâm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến đường giao thông ở địa bàn…

Để sửa chữa, khắc phục ngay những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, Đảng ủy xã Minh Quang đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong sửa chữa khuyết điểm, tồn tại của bản thân gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ký cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; có hình thức xử lý nghiêm túc đối với những cán bộ, đảng viên không tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tập thể và từng cán bộ, đảng viên; lấy kết quả đó làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng cuối năm.

Đồng chí Trịnh Xuân Trần, Bí thư chi bộ thôn Vực Lựu cho biết: Sau gợi ý kiểm điểm của Đảng ủy về trường hợp của một hộ dân thôn Vực Lựu đổ đất xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chi ủy chi bộ đã họp và phân công đồng chí trưởng thôn và công an viên trực tiếp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu; sau khi tuyên truyền hộ dân cố tình vi phạm, chính quyền thôn yêu cầu lập biên bản báo cáo cấp trên có biện pháp xử lý.

Để khắc phục tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường, tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2018, sau khi kiểm điểm nhiệm vụ trong tháng, chi bộ phân công cụ thể cho đồng chí trưởng thôn xin chủ trương của cấp trên và lấy ý kiến của người dân về địa điểm, đồng thời vận động người dân tích cực giải phóng mặt bằng để xây dựng khu xử lý rác thải.

Đồng chí Trần Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Quang cho biết: Với phương châm “kiểm sâu, sữa kỹ” nhiều vấn đề phức tạp ở địa phương đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Những vấn đề tồn tại kéo dài liên quan đến đất đai, đơn thư khiếu nại của công dân về một số vấn đề...đã được cấp ủy, chính quyền vào cuộc xử lý, khắc phục ngay. Xã đã quy hoạch xong 3 địa điểm đất dịch vụ ở khu vực thôn Trại Khóng, Lồng Chấy, Vực Lựu – Đầu Vai; lập xong phương áp đền bù, đề nghị cấp trên có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, phấn đấu trong năm 2018 sẽ giải quyết xong việc cấp đất dịch vụ cho người dân.

Thanh Tuyền