Thành phố Vĩnh Yên: Giải quyết chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến nhanh gọn, chính xác

04:05 | 21/05/2018
|

Những năm qua, thành phố Vĩnh Yên là một trong những địa phương được tỉnh, Quân khu 2 đánh giá cao về chất lượng giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, nhất là chính sách đối với dân công hỏa tuyến (DCHT) tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Những năm qua, thành phố Vĩnh Yên là một trong những địa phương được tỉnh, Quân khu 2 đánh giá cao về chất lượng giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, nhất là chính sách đối với dân công hỏa tuyến (DCHT) tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015, Vĩnh Phúc là một trong hai tỉnh được Quân khu 2 chọn làm điểm thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số chế độ, chính sách đối với DCHT tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên tinh thần bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và dân chủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyết định và đạt nhiều kết quả tốt.

Cán bộ Ban Chính trị, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên xét duyệt và thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến. Ảnh: Trường Khanh

Cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước; đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là BCĐ 24 của thành phố) và kiện toàn Hội đồng chính sách các xã, phường.

Để thực hiện hiệu quả Quyết định 49, BCĐ 24 thành phố, Hội đồng chính sách các xã, phườngchú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Đồng thời, BCĐ 24 thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo tổ giúp việc trong việc hướng dẫn, xét duyệt, thẩm định hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy trình và cơ bản thực hiện tiến độ theo đúng kế hoạch.

Sau gần 2 năm, thành phố Vĩnh Yên đã giải quyết và chi trả được gần 600 đối tượng, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, đạt gần 70%, trong đó đã có hơn 500 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên cho biết: Những năm qua, việc rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố quan tâm, chú trọng và được tiến hành thường xuyên. Trong quá trình triển khai, BCĐ 24 thành phố chú trọng quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thực hiện theo đúng quy định. Thành phố cử những cán bộ có đủ trình độ, chuyên môn để hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thành phố gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Số lượng DCHT thực tế cao hơn số khảo sát; khó khăn trong việc xác định người thừa kế lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách cho các đối tượng từ trần; các đối tượng ở các địa phương khác chuyển đến định cư trên địa bàn đề nghị giải quyết chế độ rất khó xác minh; nhiều đối tượng nhầm lẫn giữa DCHT với các dân công phát triển kinh tế khác…

Phường Hội Hợp là một trong những địa phương được BCĐ 24 tỉnh, thành phố Vĩnh Yên đánh giá cao trong việc thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, nhất là chính sách đối với DCHT bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Từ khi thực hiện việc giải quyết chế độ cho DCHT (tháng 5/2016) đến cuối năm 2017, phường Hội Hợp đã giải quyết và chi trả chế độ cho 115 đối tượng, với tổng số tiền 230 triệu đồng, đạt gần 100%, trong đó, đa số các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Để có được kết quả trên, phường Hội Hợp chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với các tầng lớp nhân dân. Gặp các cán bộ DCHT trước đây có lưu danh sách để rà soát đầy đủ các đối tượng; tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng viết hồ sơ, tránh trường hợp sai sót. Đồng thời, cử những cán bộ có kinh nghiệm để thẩm định hồ sơ, tránh trường hợp chuyển đi chuyển lại hồ sơ, gây chậm trễ cho các đối tượng…

Theo dự kiến, trong quý III năm 2018, thành phố Vĩnh Yên sẽ hoàn thành việc giải quyết chế độ cho DCHT theo Quyết định 49, chính vì vậy, BCĐ 24 thành phố và Hội đồng chính sách các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Kim Hiền