Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo: Chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

08:05 | 09/05/2018
|

Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. 

Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Qua đó khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo hiện có 98 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ.Đảng ủy công ty xác định giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp then chốt phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

100% cán bộ, đảng viên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo viết tay bản cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc học và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác.

Vì vậy, Đảng ủy thường xuyên nhắc nhở, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhằm nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy vận động, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên đi học nâng cao trình độ. Cụ thể, trong năm qua, công ty đã có hơn 30 cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đại học, các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng...

Qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hội nghị cơ quan, Đảng ủy công ty cung cấp nhiều thông tin, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước. Từ đó, cán bộ, đảng viên có thêm hiểu biết, có nhiều thông tin chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời, giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị phản ánh, tố cáo (nếu có).

Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên trong công ty đã nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý chí cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Các vấn đề được người dân địa phương quan tâm đã được lãnh đạo công ty giải quyết kịp thời như: Thực hiện tốt công tác ứng trực PCTT và TKCN; bảo vệ hệ thống các công trình thủy lợi; nạo vét các kênh mương, cửa khẩu trạm bơm, đảm bảo việc cấp nước kịp thời cho nhân dân đúng khung thời vụ, điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 18 xã thuộc 3 huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên.

Từ đầu năm đến nay, để đảm bảo thực hiện tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tại những vùng khó khăn về nguồn nước, công ty chỉ đạo cán bộ, đảng viên phụ trách chuyên môn xuống cơ sở nắm bắt tình hình, đồng thời xây dựng giải pháp dẫn nước từ các khe suối, lắp đặt những tổ máy bơm dã chiến nhiều cấp, nạo vét cửa khẩu để chống hạn đảm bảo tổng lượng nước cấp cho sản xuất ước tính hơn 21,05 triệu m3 với tổng diện tích trên 6.130 ha ta, đạt 100%.

Công ty tập trung sửa chữa các công trình bị hư hỏng, nạo vét 100% các tuyến kênh mương cấp I, II và kênh mương nội đồng, kênh dẫn, bể hút các trạm bơm điện. Lãnh đạo công ty thường xuyên đôn đốc, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an trong việc bảo vệ ngầm qua suối, các điểm xung yếu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đuối nước tại các khu vực hồ, đập…

Với những kết quả đó, qua đánh giá xếp loại hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ đạt TSVM. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo được Huyện ủy đánh giá là Đảng bộ TSVM tiêu biểu. Năm 2018, đơn vị đăng ký phấn đấu đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng nhất.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền