Yên Lạc làm tốt công tác dân vận chính quyền

09:04 | 19/04/2018
|

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát KT-XH, 

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát KT-XH, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, phát huy vai trò công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Để công tác dân vận chính quyền phát huy hiệu quả, các cấp chính quyền huyện Yên Lạc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân vận tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, 10 gia đình ở thôn 7, xã Trung Hà (Yên Lạc) đã tự nguyện đóng góp ngày công xây dựng đường bê tông ngõ, xóm. Ảnh: Trường Khanh

Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân vận; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc theo hướng “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”; kiên quyết xử lý các trường hợp tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu dân...

Các cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng của hội viên, đoàn viên, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp để có biện pháp giải quyết. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực…

Xác định công tác dân vận chính quyền không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà có ý nghĩa lâu dài, vì vậy, việc tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền... được duy trì thường xuyên và có chuyển biến tích cực.

Ngày mùng 10, 20 hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện duy trì việc tiếp công dân, giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như: Ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an ninh trật tự...

Ngay tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, trả lời những ý kiến thắc mắc của nhân dân. Đối với những vấn đề cần thời gian để xác minh, các đồng chí giao cơ quan chuyên môn tìm hiểu, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Qua đó, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, nảy sinh tại cơ sở, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH.

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Lạc cho biết: Trước đây, công tác dân vận chính quyền ở một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều cán bộ, công chức trên địa bàn huyện chưa thực sự gần dân, sát dân.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” ở UBND từ huyện đến cơ sở đều niêm yết công khai, đầy đủ, minh bạch, kịp thời các quy trình, TTHC, giấy tờ hồ sơ, mức phí và thời gian giải quyết.

Công dân đến giao dịch được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kịp thời, chính xác. Số điện thoại đường dây nóng được công khai để công dân phản ánh những vướng mắc, tồn tại trong thực hiện TTHC. Nhờ vậy, năm 2017, huyện Yên Lạc tiếp tục đứng đầu các huyện, thành, thị của tỉnh về chỉ số xếp hạng cải cách TTHC.

Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền của Yên Lạc là việc thực hiện quy chế dân chủ luôn được các đơn vị trên địa bàn chú trọng thực hiện. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc cử tri, các nội dung về cơ chế, chính sách, dự án, công trình đầu tư trên địa bàn; kế hoạch phát triển KT-XH, quản lý và sử dụng đất đai; chính sách xóa đói giảm nghèo; việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng… được thông báo rộng rãi đến người dân.

Nhờ vậy, các kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH, các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng đi vào đời sống của nhân dân.

Xác định nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, các cấp chính quyền của huyện Yên Lạc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng thời, huyện Yên Lạc tập trung thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn”; tiếp tục triển khai mô hình thí điểm sản xuất rau an toàn đạt chuẩn VietGAP ở xã Hồng Phương, xã Đại Tự; phối hợp với nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình sản xuất chuối tiêu hồng ở xã Liên Châu; duy trì các cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động tại các cụm công nghiệp Đồng Văn, Yên Đồng, thị trấn Yên Lạc; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại…

Năm 2017, các chỉ tiêu KT-XH của huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 3% theo chuẩn mới.

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, công tác dân vận chính quyền ở huyện Yên Lạc đã tạo được sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lê Thảo