Gần 100 vụ, việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng chưa được giải quyết

08:04 | 19/04/2018
|

Từ tháng 10/2017 đến nay, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) hai cấp đã thụ lý gần 6 nghìn việc THA (tăng 6% so với 6 tháng cùng kỳ) với hơn 653 tỷ đồng (tăng 21%). 

Từ tháng 10/2017 đến nay, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) hai cấp đã thụ lý gần 6 nghìn việc THA (tăng 6% so với 6 tháng cùng kỳ) với hơn 653 tỷ đồng (tăng 21%). Trong đó, có 213 vụ, việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng với số tiền phải thi hành là 490 tỷ đồng.

Tuy số việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng chỉ chiếm gần 40% tổng số việc phải thi hành nhưng số tiền phải thi hành lớn, chiếm hơn 76% trong tổng số tiền phải THA.

Trong số 106 án tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành, đến nay, cơ quan thi hành án đã giải quyết xong 15 việc với hơn 39 tỷ đồng; đã kê biên chuyển Trung tâm Bán đấu giá tài sản của tỉnh 38 việc với gần 55 tỷ đồng. Còn gần 100 việc với hơn 250 tỷ đồng chưa được giải quyết.

Nguyên nhân do án tín dụng, ngân hàng chủ yếu liên quan đến tài sản thế chấp, bảo lãnh nên việc kê biên tài sản, bán đấu giá, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức phải THA thường có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan THA gây chậm chễ, tồn đọng, khó giải quyết.

Kim Ngân