Giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công

08:04 | 17/04/2018
|

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, năm 2017, Vĩnh Phúc xếp thứ 38/63 tỉnh thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI),

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, năm 2017, Vĩnh Phúc xếp thứ 38/63 tỉnh thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), tăng 3 bậc so năm 2016 nhưng vẫn nằm trong nhóm trung bình thấp. Điều đó cho thấy, mặc dù đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính công nhưng hiệu quả còn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân theo hướng xây dựng nền hành chính phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) được Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Công tác lý luận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với một số tổ chức bắt đầu thực hiện từ năm 2011, trên cơ sở tiến hành khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên của người dân 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Trung tâm hành chính công huyện Tam Đảo ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ công. Ảnh: Dương Hà

Nội dung đánh giá gồm 6 chỉ số thành phần: Tham gia của người dân tại cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. Tổng số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 60 điểm và kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Điểm cao, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Theo kết quả công bố chỉ số PAPI hàng năm cho thấy: Năm 2014, Vĩnh Phúc lọt vào nhóm I, nhóm có điểm cao, đạt 37,55 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2013, tăng 9 bậc so với năm 2011 và 8 bậc so với năm 2012. Nhưng từ năm 2015, Vĩnh Phúc không những không duy trì, cải thiện được thứ hạng mà còn để tụt hạng sâu, từ vị trí thứ 16 năm 2014 xuống vị trí thứ 30 năm 2015, nằm trong nhóm trung bình cao, rồi xuống vị trí 41/63 tỉnh, thành năm 2016, nằm trong nhóm trung bình thấp. Năm 2017, Vĩnh Phúc đạt 35,89/60 điểm, xếp thứ 38/63 tỉnh, tăng 3 bậc so năm 2016 nhưng vẫn nằm trong nhóm trung bình thấp.

Kết quả phân tích từ các điểm thành phần của chỉ số PAPI năm 2017 cho thấy, trong 6 chỉ số thành phần có 2 chỉ số có điểm thấp nhất là: Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân, đạt 4,79 điểm/thang điểm 10; công khai minh bạch, đạt 5,32 điểm/thang điểm 10.

Ngoài 2 chỉ số có điểm thấp nhất trên, 4 chỉ số còn lại gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,46 điểm/thang điểm 10, giảm 0,18 điểm so với năm 2016; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,34 điểm/thang điểm 10, tăng 0,51 điểm so với năm 2016; thủ tục hành chính công đạt 7,16 điểm, bằng số điểm năm 2016; cung ứng dịch vụ công đạt 7 điểm, tăng 0,01 điểm so với năm 2016.

Có nhiều nguyên nhân khiến chỉ số thành phần của PAPI có điểm số thấp. Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Giống như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAPI là một chỉ số rất quan trọng, với mục tiêu đánh giá chính quyền cấp tỉnh dựa trên tính hiệu quả của công tác quản lý, điều hành nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh giữa các tỉnh, thành trong cả nước.

Đây cũng là những thông tin tham khảo hữu ích về những việc mà các cấp chính quyền địa phương đã làm được hoặc chưa thành công, từ đó có những phương hướng, biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhằm tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên hiện nay, UBND tỉnh chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho một cơ quan, đơn vị nào làm đầu mối trong công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp, khảo sát về chỉ số này. Qua kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của một số sở, ngành, địa phương cho thấy, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị công khai chưa đầy đủ, hoặc công khai các quy trình, thủ tục, lệ phí cũ, việc ghi phiếu hẹn cho công dân khi tiếp nhận hồ sơ, sổ theo dõi hồ sơ còn chưa đầy đủ, thống nhất...

Để xây dựng nền hành chính phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung vào các nội dung như: Tham gia của người dân tại cấp cơ sở; công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về Hiến pháp, pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có phương thức chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với người dân thông qua các cuộc họp tổ dân phố, khu phố; tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống của người dân.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để bàn, có giải pháp cụ thể tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ của CB,CC; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm.

Thúy Hường