Thanh tra tỉnh chủ động nắm tình hình, phòng chống tham nhũng, lãng phí

04:03 | 20/03/2018
|

Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của ngành Thanh tra tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, thúc đẩy KT-XH phát triển. 

Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của ngành Thanh tra tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, thúc đẩy KT-XH phát triển. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương.

Cán bộ Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Phòng Nghiệp vụ 4) - Thanh tra tỉnh nghiên cứu, trao đổi hồ sơ các vụ việc. Ảnh Dương Hà

Để thực hiện tốt công tác PCTNLP, ngành Thanh tra tỉnh chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngành Thanh tra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về PCTN để nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức 64 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho hơn 7.600 lượt người.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức. Qua công tác tuyên truyền không chỉ từng bước nâng cao hiểu biết của nhân dân về Luật PCTN, mà còn kịp thời phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giám sát, giúp cơ quan Nhà nước phát hiện, đấu tranh hiệu quả với những hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết: Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm về PCTN, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thành, thị, sở, ngành chủ động tham mưu với thủ trưởng cùng cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN. Thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm; kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Chỉ tính riêng năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 63 cuộc thanh tra tại 172 đơn vị và 2.031 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.766 tổ chức và 6.293 cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 20.120 triệu đồng, kiến nghị thu hồi vào NSNN hơn 8.300 triệu đồng; kiến nghị khác hơn 11.800 triệu đồng; đã ban hành 1.057 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 870 cá nhân và 187 tổ chức; kiến nghị trên 170 nội dung chấn chỉnh, xử lý tồn tại, vi phạm về kinh tế, hành chính, công tác tổ chức cán bộ, xử lý đảng viên vi phạmvà sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật.

Cùng với đó, toàn ngành thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể tăng cường tham gia hoạt động giám sát, mở rộng phản biện xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, các cá nhân, tổ chức tố cáo, tố giác tội phạm về tham nhũng. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong xử lý vi phạm qua công tác thanh tra và giải quyết tố cáo.

Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính, kiên quyết chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng cho cơ quan điều tra xử lý hình sự. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ án tham nhũng với 16 bị can, trong đó cơ quan chức năng đã điều tra xong 2 vụ, truy tố 13 bị can, còn 2 vụ với 3 bị can đang trong quá trình điều tra.

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, đặc biệt là ngành Thanh tra, công tác PCTNLP của tỉnh đã đạt kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, thúc đẩy KT-XH phát triển. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác PCTNLP của tỉnh còn một số tồn tại, hạn như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN có nơi còn hạn chế, thực hiện còn hình thức, chất lượng hiệu quả thấp.

Trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm và bố trí kinh phí hợp lý cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN ở một số ít đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm; vẫn còn dư luận, phản ánh về tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính, vi phạm thời hạn giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Công tác tự phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa tổ chức được những cuộc kiểm tra chuyên đề về PCTN tại đơn vị; đa số các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý qua tin báo tội phạm và giải quyết đơn thư tố cáo của công dân. Công tác kê khai tài sản, thu nhập có nơi còn thực hiện mang tính hình thức, nội dung trong bản kê khai tài sản thu nhập của người kê khai không chính xác, không đúng với biểu mẫu quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngành Thanh tra tỉnh xác định cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh PCTN; tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.

Thúy Hường