Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Văn Tiến

04:03 | 20/03/2018
|

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Văn Tiến (Yên Lạc), góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Văn Tiến (Yên Lạc), góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã trở thành một trong những nội dung sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đống Cao (Văn Tiến) Ảnh: Trường Khanh

Cuối năm 2016, Đảng bộ xã Văn Tiến gặp khó khăn trong công tác cán bộ do thiếu nguồn kế cận; một số cán bộ, đảng viên tư tưởng “chưa thông”, dễ dao động dẫn đến tình trạng mất đoàn kết. Nhằm khắc phục tình trạng đó, Đảng bộ xã xác định việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là việc làm cần thiết và cấp bách. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Yên Lạc, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, quán triệt nội dung nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên,

Nhằm củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, giúp cán bộ đảng viên tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Bên cạnh việc quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, Đảng ủy yêu cầu 100% chi bộ đưa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 trở thành một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải tham gia đóng góp ý kiến, thẳng thắn nêu lên quan điểm của bản thân, đề xuất những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những vấn đề “nóng” được nhân dân quan tâm như: Môi trường, đất đai, công tác cán bộ...

Từ đó, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thờ ơ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đồng thời phát huy dân chủ, tính tích cực của việc tự phê bình và phê bình, xây dựng, củng cố sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ.

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Văn Tiến chú trọng thực hiện là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương, đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong cấp ủy thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, tồn tại của cá nhân. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy trong quá trình lãnh đạo, điều hành, lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục. Học Bác, từng đồng chí trong cấp ủy, bí thư chi bộ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công việc, từ đó các đảng viên tự giác làm theo.

Là một trong những Bí thư chi bộ có tuổi đời còn trẻ, đồng chí Dương Văn Điệp, Bí thư chi bộ thôn Đống Cao được cấp trên tin tưởng, nhân dân yêu mến bởi sự năng động, nhiệt tình, gương mẫu trong lối sống. Nhận thấy đời sống của nhân dân còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, đồng chí Điệp luôn trăn trở, phối hợp cùng trưởng thôn, Ban phát triển thôn tìm tòi đưa những mô hình kinh tế, cây con giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao về thôn. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù của người dân, hai năm gần đây, đời sống, thu nhập của nhân dân trong thôn đã tăng lên đáng kể.

Đánh giá kết quả sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, đồng chí Quách Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến cho biết: Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ và đảng viên.

Nhất là góp phần quan trọng nhằm củng cố, xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ, khắc phục được tình trạng mất đoàn kết trước đây; tác phong, ý thức làm việc của cán bộ, đảng viên nâng cao đáng kể. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiều vấn đề quan trọng, nổi cộm trước đây được giải quyết nhanh chóng.

Nhờ sự đồng thuận, nhất trí của cán bộ, đảng viên, đến nay Đảng bộ đã chủ động trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng lúng túng trước đây, hoàn thành việc quy hoạch đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ, khách quan, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Kim Ngân