Khó khăn trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

04:03 | 20/03/2018
|

Thời gian qua, với mục tiêu giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện.

Thời gian qua, với mục tiêu giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai thu thập thông tin xây dựng CSDLQGVDC ở các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Công an xã Phương Khoan (Sông Lô) tuyên truyền và hướng dẫn người dân kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư. Ảnh: Trường Khanh

CSDLQGVDC là cơ sở dữ liệu nền tảng trong hệ thống các cơ sở dữ liệu của quốc gia, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thực hiện xây dựng CSDLQGVDC, toàn tỉnh sẽ tiến hành phát và thu thập khoảng gần 1,2 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư. Mỗi phiếu thu thập thông tin dân cư sẽ có 17 nội dung được in màu do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) phát hành thống nhất trong cả nước.

Để việc xây dựng CSDLQGVDC đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là BCĐ 896) ở các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. BCĐ 896 ở xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tiến hành triển khai xây dựng CSDLQGVDC.

Thời gian qua, cơ quan công an các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của CSDLQGVDC, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác CSDLQGVDC.

Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và các thành viên trong tổ công tác tổ chức hướng dẫn công dân ghi phiếu thu thập thông tin dân cư và phát phiếu thí điểm ở một số đơn vị.

Sau một thời gian triển khai cho thấy, công tác xây dựng DLQGVDC ở các địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là không có nguồn vốn thực hiện. Việc in ấn tài liệu, giấy tờ, mua văn phòng phẩm liên quan đến công tác phát và thu phiếu thông tin dân cư cũng như hỗ trợ thù lao cho cán bộ làm công tác này cũng cần kinh phí, trong khi đó, nhiều địa phương còn khó khăn nên không cân đối được nguồn ngân sách hỗ trợ.

Hiện nay, việc triển khai lấy thông tin về dân cư chủ yếu được tiến hành bằng hai phương pháp: Phát phiếu đến từng hộ gia đình và phát phiếu thu thập tập trung. Trong đó, phương pháp phát phiếu đến từng hộ gia đình đang được nhiều địa phương áp dụng. Số lượng phiếu thu thập thông tin dân cư ở các địa phương là rất lớn so với số cán bộ được phân công thu thập thông tin dân cư nên tiến độ phát và thu phiếu còn chậm.

Sau khi phát phiếu đến từng hộ gia đình và trực tiếp hướng dẫn công dân kê khai, công an xã và các thành viên của tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai với các giấy tờ công dân như sổ hộ khẩu, CMND/căn cước công dân, giấy khai sinh để rà soát, đảm bảo chính xác thông tin trước khi ký xác nhận và thu thập phiếu, sắp xếp theo từng tổ dân phố, thôn, xóm. Tuy nhiên, qua đối chiếu cho thấy, nhiều công dân, nhất là người cao tuổi không có sự thống nhất về thông tin giấy tờ cá nhân, đặc biệt là ngày tháng năm sinh.

Các địa phương có truyền thống kinh doanh buôn bán thường có nhiều công dân đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương nên khó thu thập thông tin cá nhân của công dân. Nhiều người già, người cao tuổi không biết chữ, không tự kê khai phiếu nên việc kê khai sẽ do cán bộ thực hiện. Một số công dân đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang chưa có sự thống nhất về việc đăng ký hộ khẩu thường trú gây khó khăn trong việc thu thập thông tin dân cư.

Bên cạnh đó, qua triển khai cho thấy một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này, coi đây là nhiệm vụ của công an nên chưa có sự vào cuộc quyết liệt.

CSDLQGVDC có vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc tra cứu thông tin trong CSDLQGVDC khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của công dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Do vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cần vào cuộc quyết liệt hơn để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn ở địa bàn mình, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả xây dựng CSDLQGVDC, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử.

Bình Duyên