Chuyển biến trong công tác xây dựng đảng ở Phúc Yên

08:01 | 31/01/2018
|

Xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương,

Xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, Thị ủy Phúc Yên tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đảng bộ thị xã Phúc Yên hiện có gần 5.700 đảng viên, sinh hoạt tại 37 chi, Đảng bộ trực thuộc. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đảng viên. Ảnh Khánh Linh

Thị ủy tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có biện pháp định hướng tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời.

Năm 2017, Thị ủy tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung 4 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên; việc khắc phục sau kiểm điểm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; đồng thời chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc hướng dẫn 100% đảng viên ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ Đảng, chất lượng phát triển đảng viên và sinh hoạt đảng được triển khai ngay từ chi bộ. Thị ủy tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, cấp ủy các chi, Đảng bộ trực thuộc; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Năm 2017, Thị ủy thông qua 8 đề án sắp xếp lại một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thị ủy và bổ sung 2 đồng chí vào Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015- 2020; bổ nhiệm 7 đồng chí giữ các chức danh trưởng, phó các phòng, ban, ngành thị xã; giới thiệu 13 đồng chí ứng cử các chức danh trưởng, phó các hội đoàn thể; điều động, luân chuyển 12 đồng chí lãnh đạo các phòng, ban; tổ chức kết nạp trên 170 đảng viên; nhận và cấp huy hiệu Đảng cho hơn 700 đảng viên…

Qua đánh giá, năm 2017 toàn Đảng bộ thị xã có gần 65% chi, Đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; trên 80% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; trên 86% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên cho biết: Năm 2017, được đánh giá là năm bản lề, có ý nghĩa chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015- 2020, do vậy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ xây dựng đảng và phát triển KT-XH.

Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, ngoài việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra Đảng, Thị ủy đã triển khai và hoàn thành 100% các nhiệm vụ Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thị xã.

Trong đó, xây dựng và tổ chức thực hiện xong 8 Đề án về việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc Thị ủy, UBND thị xã; bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng số lượng quy định, đạt 100% kế hoạch cho cả năm 2018; sắp xếp, bố trí cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, cấp thôn, tổ dân phố giảm được gần 1.200 người, góp phần từng bước tinh gọn bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018, Thị ủy Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm tốt công tác tổ chức đảng, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đảng; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị… xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nguyễn Khánh