Vĩnh Yên đổi mới việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

03:01 | 29/01/2018
|

Thời gian qua, Thành ủy Vĩnh Yên đã quán triệt, chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, 

Thời gian qua, Thành ủy Vĩnh Yên đã quán triệt, chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên hiện có hơn 7.190 đảng viên, sinh hoạt ở 40 chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trong đó 240 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Xác định việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, hàng năm, Thành ủy bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng văn bản, hướng dẫn cụ thể các chi, Đảng bộ cơ sở các bước quy trình, tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên.

Đảng ủy phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) của các chi bộ trực thuộc. Ảnh: Trường Khanh

Thành ủy chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ chuẩn bị việc tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Thành ủy giao Ban Tổ chức tập hợp, thẩm tra việc đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng, đảng viên ở cơ sở; thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong BTV Thành ủy làm trưởng đoàn, chủ động kiểm tra việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở các chi, Đảng bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Thành ủy.

Đối với các chi, Đảng bộ có quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả chưa sát với thực tiễn nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra Thành ủy yêu cầu đánh giá, kiểm điểm lại. Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: Qua công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, Thành ủy yêu cầu một số cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, bổ sung báo cáo gửi lại cho Thành ủy theo hướng dẫn.

Thời gian kiểm tra các chi, Đảng bộ cơ sở từ ngày 20-30/12 hàng năm, tuy nhiên năm 2017, thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy về bổ sung việc đánh giá, kiểm điểm tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian kiểm tra, đánh giá đối với các tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện từ ngày 3-5/1/2018.

Nội dung công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tập trung vào: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt Đảng; công tác phát triển đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình…

Đồng chí Tô Xuân Thình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Tâm cho biết: Thời gian qua, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại cơ sở Đảng và đảng viên được Đảng bộ phường Đồng Tâm chỉ đạo, thực hiện một cách nghiêm túc, không chạy theo thành tích trong công tác đánh giá, xếp loại. Sau khi các chi bộ, đảng viên tự đánh giá, xếp loại, BCH Đảng ủy phường họp xét từng chi bộ theo nhiệm vụ được giao từ đầu năm. Qua đánh giá, xếp loại, Đảng bộ phường có 13/26 chi bộ đạt TSVM, trong đó có 3 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu.

Để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết: Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên ở đơn vị ưu tiên vào các tiêu chí đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, chính trị, chấp hành việc phân công của tổ chức chính trị; quy chế, quy trình chuyên môn. Ngoài ra, các chi bộ đổi mới phân công, cử đảng viên đi lấy phiếu nhận xét của các đảng viên trong chi bộ tại nơi cư trú. Các chi bộ thẳng thắn góp ý cho đảng viên trên tinh thần cởi mở, dân chủ. Năm 2017, 100% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2/3 chi bộ xếp loại chi bộ TSVM.

Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, phản ánh thực chất ưu điểm, khuyết điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân. Qua đánh giá,, xếp loại, năm 2017, Thành ủy Vĩnh Yên có 29/40 chi, Đảng bộ bộ đạt TSVM; 8/40 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 67,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11,9% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Tuyền