Đảng bộ huyện Lập Thạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

10:01 | 26/01/2018
|

Xác định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng,

Xác định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các TCCSĐ và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ huyện lập Thạch hiện có 63 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; 333 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với hơn 8.000 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Cán bộ, đảng viên xã Tử Du (Lập Thạch) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: Trường Khanh

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Huyện ủy kịp thời cụ thể hóa nội dung các quy định, quy chế về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ; đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo từng giai đoạn và có tính chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cán bộ trước mắt cũng như lâu dài; thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đảm bảo số cán bộ dự nguồn.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ, chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Năm 2017, huyện Lập Thạch đã điều động, luân chuyển và phân công nhiệm vụ mới đối với 11 cán bộ, công chức giữa khối Đảng, đoàn thể, chính quyền cấp huyện và cấp xã; ban hành hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn giải thể chi bộ cơ quan, quân sự, công an đảm bảo đúng quy định. Đến nay, toàn huyện đã giải thể xong 19/20 chi bộ quân sự, 20/20 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ công an xã...

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở chú trọng, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Huyện ủy kiện toàn và duy trì các tổ công tác dự, làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn và dự sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn vào đầu quý; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ đi cơ sở của các tổ công tác.

Chú trọng việc phân công nhiệm vụ và kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Nội dung của các kỳ sinh hoạt, chú trọng thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường...

Cấp ủy Đảng các cấp quản lý chặt chẽ đảng viên, mở rộng dân chủ, đối thoại, chất vấn trong sinh hoạt Đảng; quan tâm tới việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ban chi ủy, bí thư chi bộ... do đó chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt bình quân trên 84%.

Năm 2017, toàn huyện đã tổ chức kết nạp Đảng cho 215 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 299 đảng viên dự bị; tiếp nhận và cấp Huy hiệu Đảng cho 1.225 đảng viên; cấp phát thẻ đảng viên cho 212 đồng chí.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, chất lượng TCCSĐ và đảng viên của huyện Lập Thạch từng bước được nâng lên. Năm 2017, qua đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên, huyện Lập Thạch có 27/63 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 42,85% TCCSĐ (trong đó có 6 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu); 28/63 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 44%; 8/63 chi, Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 12,7%.

Thúy Hường