Đảng bộ xã Hồ Sơn chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

10:01 | 23/01/2018
|

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên những năm qua được các cấp ủy Đảng xã Hồ Sơn (Tam Đảo) đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên những năm qua được các cấp ủy Đảng xã Hồ Sơn (Tam Đảo) đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trước thực trạng có không ít những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng như Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ ra, Đảng ủy xã Hồ Sơn luôn xác định công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên là khâu quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Chi ủy Chi bộ thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn (Tam Đảo) thường xuyên gần dân, học dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Dương Hà

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy xã luôn coi trọng bồi dưỡng tư tưởng, lập trường, quan điểm chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đưa việc học tập các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Kết quả học tập và thực hiện được Đảng ủy xã lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ thôn Núc Hạ là một trong những chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Có được kết quả đó là nhờ Chi ủy Chi bộ luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục tư tưởng cách mạng cho đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Núc Hạ cho biết: Hiện nay, chi bộ có 23 đảng viên. Hàng tháng, chi bộ thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho các đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, qua đó, hun đúc tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực.

Từ việc giáo dục thường xuyên, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tính tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Trần Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sơn cho biết: Đảng bộ xã Hồ Sơn hiện có 11 chi bộ với gần 280 đảng viên. Đảng ủy xã yêu cầu từng đồng chí chi ủy viên trong các chi bộ thường xuyên chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với một số vấn đề nổi cộm trong đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, phân tích rõ đúng, sai, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ; gắn việc kiểm điểm thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật với thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng, nhất là giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, đảng viên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến quản lý các vấn đề được nhân dân quan tâm như:Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản… Mặt khác, các cấp ủy phải thực hiện việc nêu gương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của các đảng viên cao tuổi, đảng viên lão thành để dìu dắt đảng viên trẻ rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Năm 2017, Đảng bộ xã có 94% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gần 100% cán bộ, đảng viên phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, sự phân công của tổ chức Đảng và hoàn thành chức trách,nhiệm vụ được giao, trở thành tấm gương để quần chúng nhân dân làm theo. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên ở Đảng bộ xã Hồ Sơn.

Thu Nhàn