Trung Mỹ phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

09:01 | 23/01/2018
|

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu là một trong những giải pháp được Đảng bộ xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) chú trọng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu là một trong những giải pháp được Đảng bộ xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) chú trọng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ xã Trung Mỹ hiện có 282 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Bình Xuyên, Đảng bộ đã triển khai, quán triệt nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) đến 100% cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên xã Trung Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm với công việc.

Với đặc thù hơn 50% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, trình độ dân trí còn thấp, trước đây, Trung Mỹ là một trong những xã khó khăn của huyện Bình Xuyên, công tác xây dựng Đảng chưa có nhiều đổi mới, một số cán bộ chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện. Việc nêu gương phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tự phê bình và phê bình, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; trách nhiệm với công việc; quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân...

Để việc nêu gương mang lại hiệu quả cao, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, đảng viên nêu gương cho quần chúng, các đồng chí cấp ủy phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu để cán bộ, nhân dân học tập, làm theo. Hàng năm, cán bộ, đảng viên đăng ký việc “làm theo” bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với vị trí, công việc chuyên môn; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm.

Để nâng cao hiệu quả trong việc nêu gương, Đảng bộ phân công từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng; thường xuyên dự sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy những vấn đề nổi cộm, trọng tâm, vấn đề nhân dân quan tâm để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ.

Đảng bộ cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; gần dân, sát dân để nắm bắt những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Từ đó, khắc phục được bệnh quan liêu, nể nang, né tránh, ngại va chạm của cán bộ; lấy chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng là một trong những tiêu chí bình xét của đảng viên phụ trách.

Đánh giá kết quả sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại địa phương, đồng chí Trương Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Mỹ cho biết: Qua quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, tác phong, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tình trạng đi sớm, về muộn, quan liêu cơ bản được khắc phục, đến nay, phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong thực hiện các nội quy, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đáng kể. Nhờ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã khắc phục được tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, quan liêu trước đây, nhiều vấn đề quan trọng của địa phương được giải quyết kịp thời.

Trong công tác quản lý đất đai, việc gắn trách nhiệm người đứng đầu các thôn dân cư được thực hiện mạnh mẽ; nếu để phát sinh trường hợp vi phạm Luật Đất đai, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp mà cán bộ không biết hoặc không có biện pháp xử lý kịp thời thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí luân chuyển công tác, cách chức.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vào thứ 4 và thứ 6, đồng chí Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân. Đồng thời tổ chức đối thoại, bàn bạc những vấn đề người dân đang quan tâm như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ô nhiễm môi trường; giải quyết việc làm...

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò của người đứng đầu, xã đã thành lập Ban hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, thành viên là trưởng các đoàn thể chính trị xã hội. Năm 2017, xã đã giải quyết dứt điểm 100% đơn thư của công dân.

Nhờ những giải pháp quyết liệt trong việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đã mang lại hiệu quả cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Trung Mỹ giữ vững và nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng.

Bài, ảnh Kim Ngân