CM XD Đảng Huyện ủy Bình Xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên

09:01 | 17/01/2018
|

Với phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, những năm qua, Huyện ủy Bình Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, những năm qua, Huyện ủy Bình Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Xác định công tác KTGS giữ vai trò quan trọng, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình KTGS gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Huyện ủy thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban giữa chi, đảng bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS đối với từng vụ việc cụ thể, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc.

UBKT Đảng ủy xã Tam Hợp (Bình Xuyên) họp bàn, thống nhất chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018. Ảnh Trường Khanh

Bám sát chương trình công tác kiểm tra, UBKT Huyện ủy phối hợp cơ quan chức năng tham mưu Huyện ủy thành lập các đoàn và tổ chức thực hiện các đợt KTGS, trong đó, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 12/7/2011 của BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xóa bỏ lò gạch thủ công ở khu dân cư; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua công tác KTGS giúp cấp ủy cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, các hành vi vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời uốn nắn, khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã tổ chức được 21 cuộc kiểm tra và 19 cuộc giám sát, trong đó, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 3 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát. Tổ chức giám sát chuyên đề được 15 cuộc với 15 tổ chức Đảng và giám sát chuyên đề được 22 đảng viên.

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức Đảng được các cấp ủy thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng. Trước khi đưa ra quyết định, hình thức kỷ luật, UBKT các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác thẩm tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xác minh rõ tính chất, mức độ sai phạm của từng vụ việc, đảm bảo công bằng, dân chủ. Qua các cuộc KTGS, huyện Bình Xuyên đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên, giảm 4 đảng viên so với năm 2016. Qua đó, cảnh tỉnh, răn đe kịp thời đối với các đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định, năm 2017, UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra 26 đảng viên, 16 tổ chức Đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, các cấp ủy Đảng phát hiện và thi hành kỷ luật 11 đảng viên, 5 tổ chức Đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cơ bản UBKT các cấp thực hiện đúng quy trình, phương pháp kiểm tra; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, động viên để các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra.

Đồng chí Trần An, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bình Xuyên cho biết: "Bình Xuyên là huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, trên địa bàn có rất nhiều công trình, dự án của tỉnh, của quốc gia cần phải giải phóng mặt bằng, nếu không được sự đồng lòng của người dân, mọi việc trở nên khó khăn. Vì vậy, công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên giữ vai trò quan trọng và phải tạo được niềm tin đối với nhân dân. Để công tác này đạt hiệu quả cao, thời gian tới, cấp ủy các cấp trong huyện tiếp tục chủ động xây dựng và chỉ đạo UBKT tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS năm 2018 sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các thông báo, kết luận sau các cuộc KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp theo quy định; theo dõi, nắm chắc tình hình tại địa phương, đơn vị để tham mưu tới cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, không để bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, các cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật nghiêm minh, giải quyết kịp thời đối với các trường hợp vi phạm và các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Lê Thảo