Phúc Yên giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

01:01 | 02/01/2018
|

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phúc Yên đã tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân và đôn đốc, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) tồn đọng ngay từ cơ sở;

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phúc Yên đã tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân và đôn đốc, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) tồn đọng ngay từ cơ sở; góp phần ổn định ANCT, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi đểphát triển kinh tế - xã hội.

Là địa bàn giáp ranh với thành phố Hà Nội, thị xã Phúc Yên có mật độ dân số đông, với quá trình đô thị hóa nhanh, quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp, các dự án lớn được triển khai xây dựng nhiều. Một số vụ việc, đơn thư tồn đọng liên quan đến đất đai kéo dài từ trước khi chia tách thị xã và huyện Mê Linh, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ gây khó khăn trong quá trình giải quyết.

Phường Hùng Vương làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn thư KNTC của công dân. Trong ảnh: Cán bộ phường rà soát đơn thư KNTC để giải quyết kịp thời. Ảnh: Trường Khanh

Trước tình hình đó, Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư KNTC của công dân; ban hành các văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chỉ đạo Văn phòng UBND thị xã và UBND các xã, phường phân công cán bộ duy trì lịch tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, sẵn sàng tiếp, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân khi có nhu cầu.

Từ năm 2012 đến nay, UBND thị xã Phúc Yên đã tiếp hơn 2.000 lượt công dân. Nhằm công khai, minh bạch nội dung tiếp công dân, sau các buổi tiếp công dân, các đơn thư KNTC của công dân gửi đến UBND thị xã đều được tiếp nhận, chuyển đến Ban tiếp công dân xem xét, xử lý và tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đối với việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, đến nay, UBND thị xã tiếp nhận gần 400 đơn, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có 363 đơn đủ điều kiện thụ lý, riêng đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã 183 đơn; thẩm quyền UBND cấp xã, phường giải quyết là 135 đơn và 45 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác.

Các vụ việc, đơn thư KNTC của công dân được UBND thị xã tiếp nhận và Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, xem xét, giải quyết kịp thời, đạt tỉ lệ hơn 96%. Với những vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài, phức tạp, thị xã rà soát, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để giải quyết.

Nhiều vụ việc đơn thư KNTC kéo dài đến nay đã được địa phương xem xét, giải quyết dứt điểm, đơn cử như vụ việc của bà Hoàng Thị Chinh ở thôn An Bình, xã Ngọc Thanh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Hoàng Thị Chinh với 6 hộ dân thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh từ năm 2014. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã đã giao, đôn đốc xã Ngọc Thanh phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, thực hiện giải ngân xong số tiền hỗ trợ theo quy định.

Phường Hùng Vương là địa phương nhiều năm không để tồn đọng đơn thư KNTC của công dân. Đồng chí Nghiêm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Năm 2017, UBND phường Hùng Vương đã tiếp 18 lượt công dân đến làm việc, trong đó có 10 đơn thư đề nghị, kiến nghị.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND phường chỉ đạo, phân loại từng đơn, đôn đốc cán bộ xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền. Đến nay, 100% đơn thư của công dân đã được UBND phường xem xét, giải quyết xong. Để làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, UBND phường Hùng Vương thường xuyên bố trí phòng tiếp công dân, phân công các thành viên trong Tổ tiếp công dân duy trì lịch tiếp công dân hàng ngày, lập sổ theo dõi, ghi chép ý kiến tại các buổi tiếp công dân; đôn đốc các bộ phận được giao thụ lý giải quyết đơn thư theo thời gian quy định.

UBND phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cán bộ Đảng ủy, UBND phường lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết, trả lời vướng mắc, những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động 16 tổ hòa giải ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên cho biết: Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH trên địa bàn, trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì lịch tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài; phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị và các tổ hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn.

Thanh Tuyền