Bảo hiểm xã hội huyện Bình Xuyên Làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

04:12 | 25/12/2017
|

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Xuyên thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Xuyên thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, người lao động, nhất là các đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, ngay từ đầu năm BHXH huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai học tập đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Cán bộ BHXH huyện Bình Xuyên hướng dẫn, giải quyết chế độ BHXH cho người dân. Ảnh Trường Khanh

Sau hơn 1 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên BHXH huyện đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên ngành BHXH; phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập thể cán bộ đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính trung thực, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đảm bảo chế độ quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Trên cơ sở đẩy mạnh việc lựa chọn các nội dung của tập thể và cá nhân để đăng ký làm theo, BHXH huyện Bình Xuyên đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành BHXH; chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo thực thi hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tính đến hết tháng 11/2017, toàn huyện có 416 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với trên 66.300 người, tăng trên 4.300 người so với năm 2016; trong đó, BHXH bắt buộc gần 7.800 người; gần 540 người tham gia BHXH tự nguyện, gần 65.800 người tham gia BHYT với tổng thu đạt hơn 139,5 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch năm, tăng 37,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ nợ đọng trên tổng số thu là 4,8%.

BHXH huyện Bình Xuyên đã cấp gần 5.000 sổ BHXH, đạt 98,5% tổng số người lao động tham gia BHXH; cấp trên 49.500 thẻ BHYT, đảm bảo 100% số người tham gia BHYT được cấp thẻ KCB. 11 tháng năm 2017, BHXH huyện thực hiện chi trả 228 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 120.000 lượt người, với tổng chi phí hơn 33,6 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Việt, Phó Giám đốc BHXH huyện Bình Xuyên cho biết: “Công việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên liên quan đến chế độ chính sách, quản lý thu, chi một lượng tiền lớn. Nếu không có tinh thần trách nhiệm trong công việc hoặc không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất rất dễ dẫn đến sai phạm, làm mất lòng tin của nhân dân. Chính vì vậy, BHXH huyện xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có nhiều cố gắng trong thực hiện “học” và “làm theo” tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tạo nên những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý chí vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tôn trọng và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người tham gia và hưởng thụ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Thu Nhàn