Đảng bộ xã Yên Thạch đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào cuộc sống

11:12 | 22/12/2017
|

Để thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Thạch (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên; 

Để thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Thạch (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ xã Yên Thạch hiện có 406 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ; trong đó, có 10 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ trường học. Xác định việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ vừa trọng tâm, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau khi nhận được chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Huyện ủy Sông Lô, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết; qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động.

BTV Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành các nhiệm vụ sát với tình hình của địa phương. Từ đó đề ra nhiều giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và những nhiệm vụ cần thực hiện ngay. BTV Đảng ủy yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong BCH Đảng bộ phát huy vai trò gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, thực hiện nghiêm những nội dung trong nghị quyết.

Để nâng cao hiệu quả việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, BTV Đảng ủy xã đã chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục; không ngừng nâng cao ý thức tự học, tự rèn, tự phê bình và phê bình; từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Phùng Văn Cường, Bí thư chi bộ thôn Trung Kiên cho biết: Xác định việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân, chi ủy chi bộ đã chủ động xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), trong đó, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn thể đảng viên.

Tích cực phát huy vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ trong việc phòng, chống, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu chi bộ và thôn dân cư gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của người đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các biểu hiện vi phạm. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên... Kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2017, 100% đảng viên trong chi bộ thôn Trung Kiên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thạch cho biết: Điều ghi nhận ở Đảng bộ xã là sau khi triển khai Nghị quyết T.Ư4, các chi bộ cơ sở trong Đảng bộ đã chủ động vận dụng linh hoạt việc tự phê bình và phê bình vào các đợt sinh hoạt định kỳ, thẳng thắn chỉ ra những việc làm sai, hoặc những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ, từ đó tập thể góp ý, cùng đưa ra hướng khắc phục, sửa chữa.

Từng cán bộ, đảng viên đã nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của việc tự phê bình và phê bình, nên mọi người đều nghiêm túc tiếp thu; những tồn tại, hạn chế cũng đã được khắc phục kịp thời. Các chi bộ phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, qua đó, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, thể hiện trong việc làm cụ thể như lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, góp phần xây dựng NTM… Qua đó, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã ngày càng được xây dựng, củng cố.

Hiện tại, BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tích cực triển khai công tác đánh giá kiểm điểm, bình xét phân loại tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2017. Nội dung kiểm điểm tập trung vào kết quả công tác chuyên môn, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm…

“Ngoài việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cùng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tiến hành kiểm điểm, phê bình, khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;phấn đấu năm 2017, Đảng bộ xã Yên Thạch sẽ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”- Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh.

Ngô Tuấn Anh