Sức lan tỏa của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) ở Tử Du

02:12 | 12/12/2017
|

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Tử Du (Lập Thạch) đã thu hút, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Tử Du (Lập Thạch) đã thu hút, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên xã Tử Du (Lập Thạch) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh Dương Hà

Xác định việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa (XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tử Du chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên từ cấp xã, thôn nghiêm túc thực hiện cụ thể từng nội dung đã đăng ký.

Các chi bộ hàng tháng đưa nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào nội dung sinh hoạt, lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Đồng chí Hà Thành Tích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tử Du cho biết: Nội dung đăng ký thi đua ở Đảng bộ xã theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Người đứng đầu phải là người gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập, cụ thể là từng đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy phải gắn việc làm theo với nhiệm vụ được phân công.

Từng đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, trong đó đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác sát với yêu cầu, đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chi bộ, tập thể đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động, mà thể hiện qua từng việc làm cụ thể, trở thành thói quen trong công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Với sự triển khai, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên có nhiều chuyển biến tích cực từ hành động đến từng việc làm cụ thể. Năm 2017, xã Tử Du xác định các vấn đề trọng tâm trong công tác Đảng, chính quyền cần được khắc phục, giải quyết dứt điểm ngay trong năm là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, ý kiến cử tri, thực hiện tuyên truyền, vận động giải tỏa hành lang giao thông, công tác vệ sinh môi trường.

Chuyển biến rõ nét nhất ở Đảng bộ xã Tử Du sau khi thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chính là việc khắc phục hạn chế trong sinh hoạt chi bộ. Trước đây, nội dung sinh hoạt chi bộ thường không cụ thể, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt còn thiếu tính khoa học, dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình chưa được nghiêm túc.

Để khắc phục hạn chế đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Những nội dung, vấn đề trọng tâm ở địa phương được các đồng chí Bí thư chi bộ dành nhiều thời gian để thảo luận, tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục, cụ thể như việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Các chi bộ phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, theo dõi, phối hợp với chính quyền thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường và không vứt rác thải ra bừa bãi… Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên.

Trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Đảng ủy chỉ đạo chính quyền duy trì lịch tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Trên tinh thần nâng cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu và công tác tự phê bình, phê bình trong kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Các vấn đề tồn tại nổi cộm ở địa phương được Đảng ủy xã chỉ ra đến nay cơ bản được khắc phục, giải quyết dứt điểm; góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 ở Đảng bộ xã Tử Du đã có sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thanh Tuyền