Quan tâm phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

10:12 | 01/12/2017
|

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Bồ Lý (Tam Đảo) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp phát triển đảng viên; góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Bồ Lý (Tam Đảo) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp phát triển đảng viên; góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng.

Chi bộ thôn Tân Lập, xã Bồ Lý (Tam Đảo) luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm với chất lượng đảng viên tốt, chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh: Trường Khanh

Hiện nay, Đảng bộ xã Bồ Lý có 335 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ cơ sở, trong đó có 12 chi bộ nông thôn. Với đặc thù là xã miền núi, với hơn 30% hộ dân là đồng bào dân tộc Sán Dìu, trình độ học vấn chưa cao, nhận thức còn nhiều hạn chế, đời sống của người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, do vậy, công tác phát triển đảng viên ở địa phương gặp không ít khó khăn.

Đồng chí Trần Đình Phong, Bí thư Đảng ủy xã Bồ Lý cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng viên đảm bảo theo đúng Điều lệ, quy định của Đảng.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, bám sát vào điều kiện thực tiễn ở địa phương, các chi bộ rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và đăng ký với Đảng ủy chỉ tiêu cụ thể.

Để tạo nguồn phát triển Đảng, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã Bồ Lý phân công các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các khối đoàn thể quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên, hội viên ưu tú có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng; có những chính sách ưu đãi, cởi mở hơn đối với những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số khi xem xét giới thiệu, kết nạp Đảng. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tập trung đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với điều kiện thực tiễn ở địa phương; đồng thời, đưa nội dung công tác phát triển đảng viên vào các buổi sinh hoạt hàng tháng; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề bàn về công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Trừ Quang Thái, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cà cho biết: Thôn Đồng Cà có 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Để đạt mục tiêu phát triển đảng viên, Chi ủy chi bộ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn nâng cao tinh thần giác ngộ lý tưởng cách mạng, nhận thức về ý nghĩa, vai trò công tác phát triển đảng viên và nâng cao trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hàng năm, chi bộ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong thôn rà soát nguồn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, qua đó nhằm phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Năm 2017, Chi bộ thôn Đồng Cà đã giúp đỡ, hướng dẫn 1 quần chúng ưu tú là hội viên Chi hội nông dân của thôn hoàn thiện hồ sơ trình các cấp xem xét kết nạp Đảng.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chịTrừ Thị Sáu, dân tộc Sán Dìu, Chi bộ thôn Đồng Cà cho biết: " Là đảng viên, tôi luôn cố gắng, phấn đấu rèn luyện nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi hòa đồng với quần chúng nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương; đóng góp ý kiến tâm huyết cho Chi đoàn thanh niên và chi bộ thôn.

Trong năm vừa qua, tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chi bộ thôn phối hợp tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động của tuổi trẻ, tiêu biểu là phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Qua phong trào, thôn Đồng Cà đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Bồ Lý thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số và chất lượng đảng viên được nâng lên.

Đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 35 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 35% tổng số đảng viên trong Đảng bộ. Thời gian tới, Đảng ủy xã Bồ Lý tiếp tục xem xét cử 3 quần chúng ưu tú là người dân tộc Sán Dìu tham gia lớp tìm hiểu Đảng.

Thanh Tuyền