Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn: Gọn đội ngũ, tăng trách nhiệm

04:11 | 27/11/2017
|

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, các chức danh không chuyên trách (KCT) cấp xã, thôn ở địa phương đã được sắp xếp tinh gọn và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp. Đặc biệt, việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã phát huy hiệu quả tích cực.

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Cao Quang, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên Dương Quỳnh Nguyên thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ảnh: Trường Khanh

Bám sát các nội dung của Đề án 01 và Nghị quyết 22 cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện, Đảng ủy, UBND xã Cao Minh đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức đang đảm nhận các vị trí công việc tại địa phương.

Từ đó, xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp lại bộ máy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chức danh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính. Đồng thời, xã cũng tiến hành rà soát và thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ KCT ở tất cả các thôn dân cư.

Trong quá trình triển khai Đề án 01 và Nghị quyết 22, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các đề án, nghị quyết.

Đến nay, xã đã hoàn thành xong việc bố trí, tinh gọn bộ máy cán bộ hoạt động KCT ở tất cả các thôn dân cư. Cụ thể: Xã đã tiến hành hợp nhất các chức danh KCT theo hướng giữ lại các chức danh chính gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, công an viên thôn, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng phụ nữ, chi hội trưởng CCB và chi hội trưởng người cao tuổi (số lượng các chức danh chính không quá 7 người đối với 3 thôn loại 1 gồm: Cao Quang, Hiển Lễ, Đức Cung và không quá 5 người đối với 3 thôn loại 2 gồm: Yên Điềm, Xuân Hòa 1 và Xuân Hòa 2).

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí, số người hoạt động KCT trên địa bàn, xã Cao Minh đã giảm được 67 người; cụ thể, số cán bộ KCT cấp xã hiện chỉ còn 8 người (giảm 23 người) và cấp thôn chỉ còn 36 người (giảm 44 người). Việc bố trí, sắp xếp các chức danh KCT đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân...

Đồng chí Dương Quỳnh Nguyên, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Cao Quang cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết 22, thôn Cao Quang đã thực hiện theo mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn...

Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã từng bước được khẳng định. Sau khi hợp nhất hai chức danh, hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn đã được chi bộ chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí bí thư vừa là người tiếp thu, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, lại vừa là người trực tiếp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ này, nên những công việc đó đã được triển khai thuận lợi, nhanh chóng, tạo sự thống nhất cao trong chi ủy, chi bộ, cũng như đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Cao Minh cho biết: Việc thực hiện thành công Đề án 01 và Nghị quyết 22, đặc biệt là việc nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở thôn Cao Quang không những góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền ở cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được chi bộ chỉ đạo trực tiếp, toàn diện; các nội dung đưa ra bàn ở các kỳ sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào cụ thể, đúng và trúng với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời thông qua mô hình này đã phát huy được sức mạnh lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thôn dân cư.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn sẽ sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao.

Quan trọng hơn là chính đồng chí bí thư - trưởng thôn là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nên không xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chối trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tới, xã Cao Minh sẽ tiếp tục duy trì và khuyến khích các thôn tùy theo điều kiện cụ thể mà nhân rộng mô hình, phấn đấu đến năm 2020, xã sẽ có 50% số thôn thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Ngô Tuấn Anh