Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Hồng Phương

10:11 | 15/11/2017
|

Những năm qua, nhờ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Hồng Phương (Yên Lạc) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng cao. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Những năm qua, nhờ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Hồng Phương (Yên Lạc) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng cao. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Chi ủy thôn Trung Nha họp bàn các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận, lấy ý kiến đảng viên trước kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Lê Trọng Lịch, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phương cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xác định yếu tố đầu tiên là cách thức tiến hành sinh hoạt phải luôn đổi mới, nội dung sinh hoạt phải có chất lượng. Để làm được điều đó, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò của Bí thư chi bộ đặc biệt quan trọng. Là người trực tiếp điều hành cuộc họp sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ phải là người “truyền lửa”, thu hút sự tham gia của đảng viên đối với các vấn đề đặt ra.

Hàng năm, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, tổ chức cho các đồng chí cấp ủy các cấp học tập, nghiên cứu nắm chắc những nội dung cơ bản Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, phân công các đồng chí thường vụ và cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ tham dự họp chi bộ vào ngày mùng 5 hàng tháng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ được gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng tháng, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ từ 1 đến 2 ngày, các đồng chí trong chi ủy tổ chức họp bàn, trao đổi những vấn đề sẽ triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ, chú trọng vào cách thức triển khai nội dung sao cho mới, tránh nhàm chán, phát huy dân chủ trong sinh hoạt.

Ngoài thông tin tình hình thời sự nổi bật của địa phương, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ tập trung đánh giá những việc làm được, chưa làm được trong tháng và chỉ ra nguyên nhân, hạn chế.

Chi ủy các chi bộ chọn lọc một vài vấn đề, nội dung thu hút sự quan tâm của đảng viên và có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng chi bộ, đảng bộ để đưa ra tại cuộc họp, phát huy trí tuệ của các đảng viên trong việc bàn các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở.

Từ đó, các đảng viên tích cực tham gia góp ý kiến thảo luận, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân. Việc phát huy dân chủ cũng được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần.

Các chi bộ lựa chọn chuyên đề sinh hoạt tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm như: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực của cán bộ và các tệ nạn xã hội ở địa phương...

Với cách thức triển khai là mở rộng dân chủ đã tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật trong sinh hoạt chi bộ, giúp mỗi buổi sinh hoạt ở các chi bộ thực sự là sinh hoạt tư tưởng, bổ ích, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng.

Đồng thời, giúp các đồng chí cấp ủy nắm rõ tình hình tư tưởng của đảng viên để có biện pháp cụ thể xây dựng đội ngũ đảng viên tốt và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Từ việc bàn bạc dân chủ, thống nhất trong sinh hoạt, chi bộ đã ban hành các chủ trương sát, đúng với thực tế nên khi tổ chức thực hiện được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các quyết định của chi bộ càng đúng đắn, sát thực thì hiệu quả triển khai trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc càng cao.

Đồng chí Lê Trọng Lịch, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phương chia sẻ: Trước đây, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ còn nhiều hạn chế, nhất là ở chi bộ nông thôn; đó là nguyên nhân dẫn đến năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân bộc lộ nhiều hạn chế. Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, chú trọng thảo luận, trao đổi và phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt đã giúp năng lực lãnh đạo và chất lượng triển khai các nhiệm vụ ở các chi bộ không ngừng được nâng lên. Đến nay, 100% các chi bộ đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn và nghiêm túc theo hướng thiết thực, cụ thể hơn.

Bình Duyên