Tam Dương: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

11:11 | 06/11/2017
|

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ huyện Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ huyện Tam Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy xã An Hòa (Tam Dương) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) tại các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ huyện Tam Dương hiện có trên 5.400 đảng viên, đang sinh hoạt tại 50 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, BTV Huyện ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp trong huyện nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4; trong đó, luôn đề cao vai trò tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Trong quá trình triển khai việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở từng cấp, ngành, địa phương xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích gây mất đoàn kết nội bộ. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có sự kết hợp với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm...

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) cho thấy, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã thể hiện được tính quyết tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp, các ngành chủ động giải quyết kịp thời...

Các cấp ủy Đảng xác định việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Đồng chí Bùi Văn Tạo, Bí thư Đảng ủy xã An Hòa cho biết: Xác định việc phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền TSVM, BTV Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong BCH Đảng bộ phát huy vai trò gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, thực hiện nghiêm những nội dung trong nghị quyết. Để nâng cao hiệu quả trong việc phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, BTV Đảng ủy xã xác định trước hết cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời phải thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trên cơ sở tôn trọng và có ý thức xây dựng, đoàn kết...

Thời gian qua, nhận thức về tự phê bình và phê bình của cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nâng lên. Chất lượng công tác tự phê bình và phê bình đã có sự chuyển biến rõ rệt, ngày càng phát huy được tinh thần dân chủ trong Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên đi vào thực chất hơn qua việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên.

Trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến, thể hiện ở sự đồng nhất giữa “nói đi đôi với làm”, gương mẫu, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng cao thông qua hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao...

Theo đồng chí Lê Xuân Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương, thông qua việc thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đến nay, vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã được nâng lên.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nghiêm túc tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nêu rõ những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém và có giải pháp khắc phục, nhất là các vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong xã hội liên quan đến các lĩnh vực CCHC, chế độ, chính sách, đất đai, GPMB, XDCB.... Kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên.

Ngô Tuấn Anh