Yên Đồng kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng tinh giản, gọn nhẹ

09:11 | 03/11/2017
|

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, Đề án 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, Đề án 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của địa phương.

Hội Phụ nữ xã Yên Đồng (Yên Lạc) tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: Trường Khanh

Chủ tịch UBND xã Yên Đồng Nguyễn Khắc Tạo cho biết: Đến thời điểm hiện tại, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, Đề án 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở địa phương cơ bản đã hoàn tất. Đối với cấp xã, từ 28 cán bộ hoạt động không chuyên trách, sau khi sắp xếp lại giảm xuống còn 9 cán bộ; đối với cấp thôn từ 90 cán bộ giảm xuống còn 42 cán bộ.

Việc triển khai kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được địa phương triển khai quyết liệt, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã họp, thành lập BCĐ thực hiện Đề án 01, xây dựng đề án, kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn.

Đảng ủy, UBND xã tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể từ cấp xã, thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thực hiện Đề án 01, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh... để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ tầm quan trọng, các bước lộ trình thực hiện đề án.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo kế hoạch, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thông qua nhiều kênh thông tin.

Những thông tin, vấn đề cán bộ, đảng viên, người dân chưa hiểu hoặc chưa nắm rõ, Đảng ủy, UBND xã phân công cán bộ trong Ban chỉ đạo trực tiếp phân tích, giải thích thêm. Với phương châm “gọn nhẹ, khoa học và hiệu quả”, trong các bước triển khai, Đảng ủy, UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng, đánh giá về trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất, đạo đức chính trị của từng cán bộ, đảng viên đang công tác tại xã, thôn để thống nhất lựa chọn, bố trí, sắp xếp lại các vị trí, công việc phù hợp. Mỗi đồng chí cán bộ cấp xã, thôn đảm nhiệm ít nhất 2-3 chức danh công việc.

Đánh giá về hiệu quả thực hiện Đề án 01, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về công tác cán bộ trên địa bàn xã Chủ tịch UBND xã Yên Đồng Nguyễn Khắc Tạo cho biết: Thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là việc làm cần thiết, có nhiều ý nghĩa; giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao; hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn được nâng lên rõ rệt; từng bước giải quyết tình trạng cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án 01, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở địa phương cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc, cụ thể như việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cùng lúc phải kiêm nhiệm 2 đến 3 chức danh, nhiệm vụ, nên rất khó để lựa chọn và bố trí đúng người, đúng việc.

Có tình trạng đồng chí cán bộ ở thôn trẻ tuổi, đủ trình độ, phẩm chất, được nhân dân tín nhiệm phải kiêm nhiệm các chức danh ở Hội CCB, Hội Người Cao tuổi; một số đồng chí trong cấp ủy Đảng ở chi bộ đã lớn tuổi kiêm nhiệm cả công tác đoàn ở thôn. Ngoài ra, một số đồng chí khi mới phân công kiêm nhiệm chưa nắm hết được công việc, dẫn đến chất lượng công việc ở một số bộ phận chưa cao…

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó, trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Đề án 01, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đang làm việc tại cấp xã, thôn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích các đồng chí có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí được phân công, kiêm nhiệm các nhiệm vụ mới.

Thanh Tuyền