Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

02:11 | 01/11/2017
|

Công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh hiện có 70 đoàn viên, trong đó, 85% là đảng viên, 15 người có trình độ trên đại học, 12 đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh hiện có 70 đoàn viên, trong đó, 85% là đảng viên, 15 người có trình độ trên đại học, 12 đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, ngay từ đầu năm, BCH Công đoàn KBNN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản mới về hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; tổ chức cho đoàn viên ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và từng bộ phận, vị trí công việc cụ thể của mỗi người.

BCH Công đoàn KBNN tỉnh đã xây dựng các tiêu chí thi đua để các tổ công đoàn căn cứ xét thi đua hàng tháng. Thông qua hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn Viên chức tỉnh, BCH Công đoàn KBNN tỉnh xem xét các tiêu chí thông qua bình chọn dân chủ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, đồng thời, cũng để nhân rộng cho các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống học tập noi gương.

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên có hiệu quả như: Phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao”; “Thi đua học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn”; phong trào “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tin học vào chuyên môn”.

Nổi bật là phong trào “Cải cách thủ tục hành chính”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”; “Học tập, nâng cao trình độ; quản lý thu-chi ngân sách an toàn, đúng luật”; phong trào “Vệ sinh môi trường sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và phòng, chống tệ nạn xã hội” gắn với thực hiện 10 điều kỷ luật của ngành, 9 tiêu thức văn minh văn hóa và 6 chuẩn mực lối sống đạo đức công chức của hệ thống KBNN...

Thông qua phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, 5 năm qua, đã có gần 50 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến, trong đó, có 3 đề tài khoa học công nghệ cấp ngành, cấp tỉnh, 1 đề tài cấp cơ sở, 1 sáng kiến cấp ngành, hơn 40 sáng kiến cấp cơ sở nổi bật ở các bộ phận như: Thanh toán vốn XDCB, phòng Ngân quỹ, phòng Giao dịch khách hàng, phòng Hành chính… Từ đó, giúp việc quản lý thu-chi NSNN đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Bên cạnh các phong trào thi đua, Công đoàn KBNN tỉnh luôn chăm lo đến lợi ích của người lao động. 100% CBCCVC được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Các chế độ như: Tiền lương, tiền thưởng, công tác phí; trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, đoàn viên; khen thưởng con em cán bộ, đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập, cán bộ hưu trí… được BCH Công đoàn quan tâm thực hiện tốt .

Công đoàn cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời việc tăng lương đúng thời hạn cho hàng trăm cán bộ, đoàn viên; tạo điều kiện cho gần 300 lượt cán bộ, đoàn viên đi học nâng cao trình độ do ngành và tỉnh tổ chức; giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ xem xét kết nạp Đảng, đã kết nạp 9 đảng viên mới.

Hàng năm, công đoàn KBNN tỉnh còn tổ chức cho CBCNV-LĐ tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe; vận động đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ "Khuyến học"; xây dựng các quỹ từ thiện, vận động đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa trang Hoàng Sa gần 1,5 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Vì Công nhân lao động nghèo”; xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với tổng số tiền gần 100 triệu đồng...

5 năm qua, có 1 đoàn viên Công đoàn KBNN tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 59 cá nhân được Bộ Tài chính và UBND tỉnh tặng Bằng khen, 110 cá nhân được Tổng Giám đốc KBNN T.Ư tặng Bằng khen, 3 tập thể được công nhận Tập thể LĐXS, 18 tập thể được công nhận Tập thể LĐTT, 130 lượt cá nhân được công nhận CSTĐ cơ sở, 165 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.

Với kết quả đạt được, nhiều năm liền, Công đoàn KBNN tỉnh được LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh khen thưởng.

Xuân Hùng