Yên Lạc chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên

03:10 | 30/10/2017
|

Những năm qua, nhằm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc đã quan tâm lãnh đạo công tác phát triển Đảng; trong đó, đặc biệt chú trọng đến chất lượng đảng viên mới.

Những năm qua, nhằm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc đã quan tâm lãnh đạo công tác phát triển Đảng; trong đó, đặc biệt chú trọng đến chất lượng đảng viên mới.

Chi bộ Trường tiểu học Hồng Phương (Yên Lạc) luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm với chất lượng đảng viên tốt, chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh: Trường Khanh

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên; phổ biến, quán triệt các nội dung tới từng cán bộ, đảng viên các chi bộ.

Từ đó, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng bộ về phương châm phát triển đảng là: Số lượng kết nạp đảng viên luôn phải đi đôi với chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách, hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm, giao chỉ tiêu cho từng Đảng bộ chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa phương, đơn vị, không để Đảng bộ nào trắng chỉ tiêu kết nạp vì bất cứ lý do gì.

Đảng bộ huyện lấy kết quả kết nạp đảng viên hàng năm của mỗi chi bộ cơ sở và dưới cơ sở là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức Đảng.

Trong công tác phát triển Đảng, cấp ủy các cấp luôn bám sát tinh thần các nghị quyết của cấp ủy cấp trên về xây dựng đảng và thực hiện nghiêm túc các quy định, Điều lệ của Đảng trong việc lựa chọn đối tượng kết nạp.

Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) đã chỉ rõ: “Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Đây được xem là một trong những giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vì vậy, nhằm tạo nguồn phát triển Đảng đảm bảo chất lượng cao, dựa trên kế hoạch hàng năm, các chi bộ trên địa bàn đều xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, trong đó nâng cao tiêu chí về trình độ đối với đối tượng đảng, ưu tiên phát triển Đảng ở khu vực nông thôn.

Việc phối hợp giữa cấp ủy các cấp và các tổ chức đoàn thể được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên nhằm phát hiện những quần chúng có ý thức phấn đấu, có tư tưởng tốt để cử đi học các lớp tìm hiểu về Đảng trên cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tạo động lực, cơ hội cho quần chúng thể hiện năng lực, ý chí phấn đấu của bản thân.

Những năm gần đây, phần lớn các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm theo kế hoạch được giao. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 158 đảng viên mới.

Trong đó có nhiều Đảng bộ tính đến tháng 9/2017 đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp của năm, tiêu biểu như: Đảng bộ xã Đồng Văn kết nạp 12 đảng viên; Đảng bộ xã Trung Nguyên kết nạp 13 đảng viên... Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên mới. Thực tế cho thấy, đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, hăng hái tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, được nhân dân tin yêu.

Bình Duyên