Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách: Nâng cao hiệu quả công việc và thu nhập cho cán bộ cơ sở

05:09 | 05/09/2017
|

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của nghị quyết và đề án.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của nghị quyết và đề án. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đặc biệt, thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ người hoạt động không chuyên trách (KCT) ở các địa phương để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện tinh giản gọn nhẹ đội ngũ này ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý Nhà nước và thu nhập cho cán bộ.

Cán bộ không chuyên trách xã Đồng Ích (Lập Thạch) nghiên cứu Đề án 01 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả. Ảnh Dương Hà

Hiện nay, toàn tỉnh có 18.700 người hoạt động KCT ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Tuy nhiên, với số lượng cán bộ KCT như vậy, bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở rất cồng kềnh, việc bố trí công việc cũng như các chế độ cho đội ngũ này đang còn nhiều bất cập, chồng chéo. Trung bình hiện nay mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn đang có từ 10 đến 15 người hoạt động KCT. Để sắp xếp lại đội ngũ này, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ngày 17/7/2017 đã quy định số lượng người hoạt động KCT ở cấp xã không quá 8 người; cấp thôn, tổ dân phố loại 1 không quá 7 người và thôn, tổ dân phố loại 2, loại 3 không quá 5 người. Thực hiện lộ trình sắp xếp lại cán bộ KCT theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, dự kiến số lượng người hoạt động KCT sẽ giảm còn hơn 8.000 người (cấp xã là hơn 1.000 người; thôn, tổ dân phố là hơn 7.000 người).

Đội ngũ cán bộ KCT cấp thôn hiện nay phụ cấp còn thấp, chế độ BHXH, BHYT không có nên phần lớn họ chưa có sự gắn bó dài lâu với công việc. Vì vậy, biết chủ trương tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ KCT, nhìn chung đội ngũ này đều đồng tình, ủng hộ. Qua thống kê cho thấy phần lớn cán bộ KCT là những người đảm nhiệm các chức danh của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong hệ thống chính trị cấp xã hiện nay như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học. Trên thực tế, hoạt động của các tổ chức hội đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cấp xã và các chi hội ở thôn, tổ dân phố có nhiều hoạt động chồng chéo nhau. Nhiệm vụ chung của các tổ chức chính trị xã hội là vận động hội viên chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mỗi tổ chức hội sẽ có đối tượng vận động riêng. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều đối tượng là hội viên của nhiều đoàn thể khác nhau, nên có thể cùng một nội dung nhưng không tránh khỏi có nhiều cán bộ KCT của các tổ chức hội, đoàn thể cùng đến tuyên truyền, vận động một đối tượng, dẫn đến chồng chéo. Việc sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ cán bộ KCT kiêm nhiệm nhiều chức danh KCT ở cấp xã và thôn sẽ giúp khắc phục được những hạn chế của mô hình tổ chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo và kém hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Thuấn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cuối, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) là cán bộ KCT đã nhiều năm gắn bó với công việc nhưng mỗi tháng chỉ nhận vài trăm nghìn đồng tiền phụ cấp trách nhiệm. Hiện nay, chị Thuấn vẫn nhiệt tình với công việc ở thôn nhưng nếu thuộc diện tinh giản trong thời gian tới thì tâm lý, tư tưởng cũng rất thoải mái và tự nguyện xin nghỉ công việc đang đảm nhiệm.

Tuy nhận được sự đồng thuận từ phía đội ngũ cán bộ KCT và người dân nhưng trên thực tế việc sắp xếp cán bộ KCT ở các địa phương lại đang gặp nhiều khó khăn. Một số người hoạt động KCT đã cao tuổi, muốn nghỉ công tác nhưng vẫn được nhân dân tín nhiệm cao nên khó thôi nhận nhiệm vụ. Mặt khác, những cán bộ trẻ có trình độ thì lại có tâm lý nể ngại, né tránh nên khó thu hút được nhân lực chất lượng cao. Việc sắp xếp, tổ chức đội ngũ cán bộ KCT theo hướng không giảm các đầu mối công việc nhưng giảm số lượng người đòi hỏi sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ của cấp trên và quyết tâm cao của hệ thống chính trị ở cơ sở. Có như vậy mới giúp tinh gọn bộ máy, tăng thêm thu nhập cho các cán bộ KCT, giúp họ gắn bó với công việc hơn.

Bình Duyên