Đổi thay trên quê hương cách mạng

02:08 | 15/08/2017
|

Những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm xã Hương Sơn (Bình Xuyên) - vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh.

Những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm xã Hương Sơn (Bình Xuyên) - vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn luôn chung sức, đồng lòng, củng cố xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Vào giữa tháng 10 năm 1933, tại khu Bãi Sậy, ngã ba sông Cầu Bòn, ấp Tam Lộng, chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập với 6 đảng viên do đồng chí Nguyễn Văn Nhiên làm Bí thư. Những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Hương Sơn một lòng trung kiên đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, bám đất, bám làng, anh dũng, kiên cường, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Sơn đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong 10 năm chống Mỹ cứu nước, Hương Sơn đã tiễn đưa 314 thanh niên lên đường vào Nam chiến đấu, trong đó 75 người con ưu tú đã hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình cho độc lập dân tộc.

Với những thành tích xuất sắc, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Hương Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Trải qua 84 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, dù trong thời chiến hay thời bình, Đảng bộ xã Hương Sơn luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, giành lại độc lập; xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, Đảng bộ xã Hương Sơn có gần 300 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Những năm qua, bên cạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Hương Sơn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu. Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hàng năm, Đảng bộ xã chủ động bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, từ đó, xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng thời điểm, giai đoạn phát triển. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ coi trọng việc phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị ở địa phương.

Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đã tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. Từ một xã còn nhiều khó khăn, đến nay, Hương Sơn đang từng bước “thay da đổi thịt”, khoác trên mình tấm áo mới, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát và những con đường bê tông được trải dài đến từng ngõ xóm đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng được chú trọng, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế đã có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, tổ chức thường xuyên; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bài toán khó về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân được Đảng bộ, chính quyền xã giải đáp bằng nhiều quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế như: Tăng hệ số sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; vận dụng có hiệu quả các mô hình kinh tế vườn đồi, sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. 6 tháng năm 2017, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 189 tỷ đồng, tăng 33% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,6 triệu đồng/người/6 tháng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12,9 tỷ đồng, tăng 48,2% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 64 tỷ đồng, tăng 178,6% so với cùng kỳ.

Thu Nhàn