Lập Thạch thực hiện tốt công tác tôn giáo

03:08 | 14/08/2017
|

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo ở huyện Lập Thạch đã đạt được nhiều kết quả tích cực;

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo ở huyện Lập Thạch đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng bào công giáo xã Liên Hòa (Lập Thạch) tự nguyện đóng góp tiền, ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh Trường Khanh

Trên địa bàn huyện Lập Thạch hiện có 2 tôn giáo (Phật giáo và Công giáo) được Nhà nước công nhận cho phép hoạt động với hơn 11.500 tín đồ, sinh sống chủ yếu ở các xã: Liễn Sơn, Ngọc Mỹ, Liên Hòa và Tử Du. Thời gian qua, công tác tôn giáo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện quan tâm, chăm lo; đời sống vật chất, văn hóa của đồng bào tôn giáo. Để thực hiện tốt công tác tôn giáo, hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chương trình phát triển KT-XH của tỉnh, huyện tới đồng bào các tôn giáo; qua đó, giúp đồng bào các tôn giáo nắm rõ và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất của người dân nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng, BTV Huyện ủy Lập Thạch tập trung chỉ đạo, đề ra các biện pháp phù hợp, khắc phục những khó khăn trong phát triển kinh tế. Đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình trong phát triển kinh tế phù hợp với từng địa phương; khuyến khích, hỗ trợ vốn giúp các hộ dân phát triển đa dạng các ngành nghề; đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, mở rộng các loại hình dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân… Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế bình quân hàng năm trên địa bàn huyện đạt trên 15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; việc huy động các nguồn lực được quan tâm; thu ngân sách hàng năm đều đạt, vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm…

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Huyện ủy Lập Thạch lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển văn hóa, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực có những bước phát triển vượt bậc, đến nay, toàn huyện có 63/75 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt hơn 99%, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư được quan tâm, thu hút đông đảo người dân tham gia; đến nay toàn huyện có hơn 83% số hộ và 65,2% số thôn đạt chuẩn văn hóa; 20/20 xã, thị trấn và 100% các thôn dân cư, tổ dân phố có nhà văn hóa. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, 19/20 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia, có 4,5 bác sỹ/1 vạn dân. Các chính sách an sinh xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp, ngành và nhân dân quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc và các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ trọng đại của các tôn giáo. Hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo cơ sở hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện nhu cầu các sinh hoạt tôn giáo, kịp thời giải quyết những vấn đề tôn giáo đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa sinh hoạt tôn giáo đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật; động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. BTV Huyện ủy Lập Thạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thực hiện tốt các văn bản quản lý về tôn giáo như quản lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo sử dụng đúng mục đích; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị trong vùng đồng bào có đạo. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, kịp thời chỉ đạo những vấn đề về công tác tôn giáo; nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo ở địa phương, tham mưu với cấp ủy Đảng giải quyết các vấn đề tôn giáo gây bức xúc ở địa phương.

Với sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể, những năm qua, đồng bào các tôn giáo trong huyện luôn tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào các tôn giáo trong huyện luôn gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương phát động, điển hình như phong trào đóng góp, ủng hộ tiền, ngày công lao động, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Gia Mẫn