Đảng bộ xã Lý Nhân tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

03:08 | 14/08/2017
|

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua,

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua, Đảng bộ xã Lý Nhân (Vĩnh Tường) đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” xã Lý Nhân (Vĩnh Tường) không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng phục vụ nhân dân. Ảnh Anh Toàn

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Lý Nhân chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đảng, của đất nước. Một trong những giải pháp quan trọng để rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng đó là việc gắn Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình quán triệt, học tập, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy xã chủ động đổi mới về hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng tiếp thu, gắn với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung vào việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân… tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ; mỗi cán bộ, đảng viên đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, các biểu hiện tiêu cực.

Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị, xã hội luôn quan tâm và tìm hiểu, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của quần chúng nhân dân đối với đảng viên và tổ chức Đảng thông qua thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân; xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Để những nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tập trung kiểm tra vào những nhiệm vụ sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp các chi bộ, đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích để nhân rộng; chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; góp phần ngăn ngừa vi phạm, đấu tranh phòng, chống quan liêu, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lý Nhân cho biết: Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng của Đảng bộ xã Lý Nhân. Các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn; không còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng việc tự phê bình và phê bình để công kích gây mất đoàn kết trong nội bộ. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.

Lê Thảo