Đảng bộ Xuân Hòa xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM

02:07 | 31/07/2017
|

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo,

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, đặc biệt là chi bộ tổ dân phố (TDP), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng TSVM.

Đội tự quản về ANTT của Tổ dân phố 1, phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên) nhắc nhở các hộ gia đình có công trình đang thi công đảm bảo giữ gìn vệ sinh, mỹ quan khu phố. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ phường Xuân Hòa hiện có 663 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ TDP. Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo cũng như chất lượng hoạt động của các chi bộ TDP, BTV Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở TDP; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. BTV Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết, phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ TDP thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Được đánh giá là chi bộ TDP điển hình trong công tác xây dựng chi bộ TSVM, những năm qua, Chi bộ TDP 1 thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo gắn với nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ TSVM; thường xuyên chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội ở khu dân cư... Ban Chi ủy chi bộ phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; luôn khẳng định được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, từ đó góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM.

Chi bộ TDP 1 thường xuyên chỉ đạo Ban công tác mặt trận và chính quyền TDP đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, đời sống của người dân trên địa bàn TDP đã từng bước được cải thiện, hiện TDP 1 có trên 60% số hộ gia đình có mức sống khá giàu; TDP không còn hộ nghèo... Chi bộ chỉ đạo Ban công tác mặt trận phối hợp với các tổ liên gia tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thị ủy Phúc Yên và Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về các quy định trong xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. TDP đã xây dựng quy ước về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn TDP số 1 đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm, TDP có trên 96% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều năm liền TDP 1 được công nhận là TDP văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Tính, Bí thư Chi bộ TDP 1 khẳng định: Thành công lớn nhất của Chi bộ chính là đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ; thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Bên cạnh đó, chi bộ luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch hợp lòng dân; khi triển khai thực hiện nhiệm vụ phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thực hiện dân chủ, công khai trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế; mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ đó xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong nội bộ cũng như trong nhân dân, tạo thành động lực lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào...

Đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết: Việc phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ tại các TDP có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, để nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ TSVM, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU. Duy trì việc phân công các đồng chí ủy viên BTV, đảng ủy viên phụ trách, chỉ đạo từng chi bộ và dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt tại các chi bộ theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong hoạt động ở từng chi bộ... Qua đó, từng bước phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM.

Ngô Tuấn Anh