Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

02:06 | 19/06/2017
|

Để các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng,

Để các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Trương Thị Bích, Bí Thư Đảng ủy xã Ngũ Kiên cho biết: “Xác định phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, ngay sau khi được Huyện ủy Vĩnh Tường quán triệt, triển khai thực hiện, các đồng chí đứng đầu cơ quan, tổ chức cơ sở Đảng họp bàn, thống nhất xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Theo đó, yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện thực hiện nghiêm những nội dung trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo lời Bác để cấp dưới, nhân dân làm theo".

Để chủ động phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tính gương mẫu của người đứng đầu trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt, có ý nghĩa quan trọng, được Đảng bộ xã Ngũ Kiên thực hiện thường xuyên. Trước đây, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác Đảng, một số cán bộ chủ chốt chưa thực sự gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; lợi dụng việc phê bình làm mất uy tín của nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. Khắc phục tình trạng trên, với phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, Đảng ủy xã lãnh đạo, duy trì nghiêm túc việc tiếp dân theo định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về quy chế dân chủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực tiếp hướng dẫn trình tự, phương pháp, nội dung kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương… Đến nay, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có chuyển biến rõ nét, các cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn. Đặc biệt, trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, các đồng chí lãnh đạo luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên cấp dưới một cách chân thành, cởi mở, nếu có khuyết điểm tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa. Đối với các đồng chí đảng viên có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chưa có tinh thần đấu tranh, sống ích kỷ, lãng phí, lối sống xa hoa, xa rời quần chúng... được cấp ủy, chi bộ phân công những đảng viên lâu năm, có uy tín trực tiếp tuyên truyền, giáo dục để họ rút kinh nghiệm, sửa đổi bản thân…

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Chi bộ thôn Xám, xã Ngũ Kiên cho biết: Với vai trò là người đứng đầu chi bộ, tôi cùng với chi ủy chi bộ nghiên cứu và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận đảng viên. Để công tác sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả cao, bám sát hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tôi không ngừng học hỏi tìm hiểu tài liệu, đổi mới phương pháp, nội dung trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí dân chủ, cởi mở, bình đẳng trong sinh hoạt; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với những vấn đề mà đảng viên và nhân dân quan tâm như: Công tác dồn thửa đổi ruộng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện quy chế dân chủ… Năm 2016, Chi bộ thôn Xám không có đảng viên yếu kém, vi phạm Điều lệ Đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%, trên 65% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Lê Thảo