Bình Xuyên chuẩn bị sẵn sàng Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

03:06 | 16/06/2017
|

Dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, thời gian qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, thời gian qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến nay, việc chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Thường trực Đảng uỷ xã Trung Mỹ trực tiếp chỉ đạo Chi ủy Chi bộ cơ quan xã triển khai công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh Toàn Nguyễn

Để việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được triển khai có kết quả, BTV Huyện ủy Bình Xuyên đã trực tiếp làm việc với BTV Đảng ủy của 17 Đảng bộ cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các bước triển khai Đại hội chi bộ trực thuộc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. BTV Huyện ủy chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thường xuyên theo dõi, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tổ chức Đại hội chi bộ tại các Đảng bộ cơ sở. BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình triển khai đại hội... Đến thời điểm này, 100% Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc...

Đồng chí Đào Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế cho biết: Đảng bộ xã hiện có 24 chi bộ trực thuộc; trong đó có 18 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ cơ quan xã... Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ xây dựng báo cáo chính trị, lập đề án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức đại hội... Riêng về công tác chuẩn bị nhân sự bầu Ban chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020, BTV Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ quán triệt tinh thần chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Theo đó, các chi bộ chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân sự bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo về số lượng, chất lượng theo đúng quy định. Đảng ủy xã sẽ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, các thôn dân cư tổ chức sắp xếp, bố trí lại một số chức danh cán bộ không chuyên trách cấp thôn nhằm đảm bảo số lượng theo quy định... Hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc ở Đảng bộ xã Thiện Kế đang được triển khai theo đúng kế hoạch...

Đồng chí Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Mỹ cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của BTV Huyện ủy, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã và đang diễn ra khá thuận lợi. Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều tích cực triển khai các bước chuẩn bị như: Xây dựng báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí phục vụ đại hội... Theo kế hoạch, trong tháng 8/2017, Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ thôn Vĩnh Đồng tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Sau đó, bắt đầu từ ngày 1/9/2017, 15 chi bộ còn lại sẽ tiến hành đại hội và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2017...

Ông Dương Văn Điền, Bí thư Chi bộ thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ cho biết: Với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo chính trị mà Ban Chi ủy Chi bộ xây dựng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ TSVM; tích cực lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm; XĐGN; vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, chi bộ cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể: Tăng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng/người/năm, phấn đấu mỗi năm giảm được từ 2-3 hộ nghèo; duy trì tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ 85 - 90%, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa...

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên cho biết: Trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020, BTV Huyện ủy xác định: Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ cơ sở. Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ phải đảm bảo các yêu cầu: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị; coi trọng chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, thời gian tổ chức đại hội... Báo cáo chính trị của các chi bộ phải đánh giá đúng những kết quả, tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ ra được những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Việc lựa chọn nhân sự bầu vào chi ủy chi bộ khóa mới phải thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Nhân sự được bầu vào ban chi ủy khóa mới phải là những đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín... Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm...

Ngô Tuấn Anh