Phúc Yên tăng cường, luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ trẻ về cơ sở

02:06 | 12/06/2017
|

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phúc Yên chú trọng việc luân chuyển, tăng cường cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, trẻ cấp thị xã về các xã, phường, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tạo điều kiện cho đội ngũ này được rèn luyện, khẳng định năng lực công tác.

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phúc Yên chú trọng việc luân chuyển, tăng cường cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, trẻ cấp thị xã về các xã, phường, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tạo điều kiện cho đội ngũ này được rèn luyện, khẳng định năng lực công tác.

Được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND phường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên), đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà (áo xanh) luôn xác định đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Ảnh Trường Khanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác cán bộ, 2 năm qua, BTV Thị ủy đã luân chuyển 2 cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về cấp xã, phường công tác. Các cán bộ được luân chuyển có phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt, được tăng cường về 2 phường là Trưng Nhị và Hùng Vương.

Cuối năm 2015, BTV Thị ủy Phúc Yên luân chuyển đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Phó Chánh Thanh tra thị xã về làm Chủ tịch UBND phường Trưng Nhị. Khi nhận nhiệm vụ mới, bản thân đồng chí Thái rất băn khoăn, lo lắng, nhưng được sự động viên của BTV Thị ủy cùng sự đoàn kết, thống nhất của BCH Đảng bộ phường Trưng Nhị, đồng chí Thái cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy phường rà soát, đánh giá trình độ, năng lực cán bộ, sắp xếp, kiện toàn các vị trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường từng người; tăng cường chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ. qua đó, chất lượng chỉ đạo, giải quyết công việc, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như: Cải cách hành chính, quản lý đất đai, tài chính, hoạt động đoàn thể… được nâng lên.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Phúc Yên chú trọng đến việc tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thị xã có 7 cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở là nữ (trong đó có cán bộ nữ được tăng cường từ cấp thị xã về cấp xã, phường). Đến nay, các cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm đều phát huy được năng lực, vai trò, vị trí của mình trong lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã của địa phương. Điển hình như đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND phường Hùng Vương. Là một cán bộ trẻ, mới được luân chuyển (tháng 3/2017) về phường công tác, nhưng đồng chí Hà được cấp trên đánh giá có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong đó đã giải quyết được các phần việc như: Tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, GPMB để đơn vị thi công gấp rút hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường Nguyễn Trãi, dài hơn 1,6km từ bến xe thị xã đi nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội), đáp ứng được nhu cầu đi lại, giao thương buôn bán của người dân địa phương; chỉ đạo quyết liệt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông được nhân dân đồng thuận; chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội điểm thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh được Thị ủy, UBND thị xã đánh giá cao…

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên cho biết: Luân chuyển là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ nhằm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ từ điều kiện thực tiễn cơ sở. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Thị ủy Phúc Yên quan tâm thực hiện việc luân chuyển cán bộ, nhằm xây dựng môi trường thuận lợi giúp cán bộ trưởng thành, tạo động lực quan trọng giải quyết nhiều vướng mắc, khó khăn, tồn tại ở cơ sở. Với phương châm lấy khó khăn, thử thách để rèn luyện cán bộ, các xã, phường đang gặp khó khăn về cán bộ sẽ được tăng cường cán bộ cấp thị xã về chỉ đạo những lĩnh vực có nhiều vấn đề phức tạp như: Công tác quản lý đất đai, tài chính, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở... Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc dân chủ, khách quan, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục được tình trạng tư tưởng cục bộ, địa phương khép kín. Qua một thời gian thực hiện công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ nữ, cán bộ trẻ tại thị xã Phúc Yên đã góp phần kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Tại những nơi có cán bộ luân chuyển,công tác chuyên môn ngày càng được nâng cao, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường được nâng lên, nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kim Hiền