Đổi mới trong công tác dân vận chính quyền ở An Hòa

06:06 | 08/06/2017
|

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền luôn được Đảng ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội xã An Hòa (Tam Dương) quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; 

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền luôn được Đảng ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội xã An Hòa (Tam Dương) quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Người dân xã An Hòa (Tam Dương) được cán bộ bộ phận “một cửa” hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Nguyễn Toàn

Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, UBND xã An Hòa thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng.... và phục vụ nhân dân tốt hơn; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở An Hòa đó là thực hiện công tác chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Mọi thông tin, công việc liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân đều được công khai, minh bạch và đưa ra các hội nghị để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong các cuộc họp thôn dân cư, UBND xã đều cử cán bộ xã phụ trách trực tiếp xuống dự họp với người dân để nắm bắt ý kiến và kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp, bức xúc của người dân. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, từ khâu lấy ý kiến, huy động nguồn lực, triển khai xây dựng, giám sát, nghiệm thu công trình… đều có ý kiến đóng góp và tham gia, giám sát của nhân dân. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nhân dân đóng góp được trên 1.100 ngày công, góp 1,2 tỷ đồng; hiến 21.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, góp phần đưa nông thôn mới An Hòa hoàn thành đúng hẹn.

Công tác tiếp công dân, đối thoại nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng. UBND xã thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả Tổ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật. Nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai, minh bạch; bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần. Vì vậy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Tranh chấp về đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng… được giải quyết triệt để. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã không có đơn thư mới phát sinh, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Công tác dân vận chính quyền ở An Hòa đã được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu như: Trong thực hiện giải phóng mặt bằng 1,6km đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa bàn xã, UBND xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả nước. Bên cạnh đó, các thông tin về dự án, quyết định thu hồi, diện tích, giá cả bồi thường giải phóng mặt bằng đều được công khai minh bạch. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà 149 hộ dân của xã đã đồng ý bàn giao mặt bằng 8,8 ha cho đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ.

Đồng chí Đào Lưu Hải, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung quán triệt sâu sắc, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo về công tác dân vận chính quyền. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mở rộng hình thức đối thoại trực tiếp với nhân dân. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tác phong nghề nghiệp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận; nắm chắc tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Thu Nhàn