Đảng bộ TT Vĩnh Tường: Đổi mới trọng tâm từ tự phê bình và phê bình

10:05 | 31/05/2017
|

Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường) tích cực học tập, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường) tích cực học tập, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Tổ dân phố 2 - Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường) thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường có 10 chi bộ, với hơn 320 đảng viên; trong đó, có 6 chi bộ tổ dân phố. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), vừa qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng để kiểm điểm, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thị trấn đã nhìn thẳng vào những khuyết điểm, tồn tại, quán triệt nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Tường chia sẻ: Trong các buổi học tập chuyên đề, nhất là hội nghị quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các đại biểu đã chỉ ra biểu hiện suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đó là: Nhiều đồng chí không thể hiện chính kiến, quan điểm đấu tranh với những nhận thức và việc làm sai trái; một số cán bộ còn vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; nhiều đồng chí còn có biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm đối với quần chúng nhân dân… Trên tinh thần “tự soi, tự sửa”, các đại biểu đã phân tích rõ những tồn tại, hạn chế của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên, thống nhất đề ra những giải pháp cụ thể khắc những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, qua đó, xuất hiện nhiều đơn vị có thành tích tốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điển hình như Chi bộ Tổ dân phố 2 - Hồ Xuân Hương 5 năm liền (từ năm 2011 đến năm 2016) đạt TSVM.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lạng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 2 - Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường cho biết: Chi bộ Tổ dân phố 2 có 50 đảng viên, đa số đảng viên là cán bộ hưu trí. Để có được kết quả nhiều năm liền đạt TSVM, đơn vị chú trọng tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì tốt chế độ sinh hoạt, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và nhân dân. Ngoài việc nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, chi bộ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Để tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân với Đảng, Chi bộ Tổ dân phố 2 - Hồ Xuân Hương thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, tập trung vào những vấn đề được nhân dân quan tâm như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vệ sinh môi trường; duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ liên gia tự quản bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình… Ngoài ra, để xây dựng chi bộ TSVM, Chi ủy Tổ dân phố 2 thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Từ phong trào thi đua của các đoàn thể, chi bộ kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Từ năm 2016 đến nay, chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên. Kết quả bình xét hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, với tinh thần thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, nghiêm túc khắc phục những biểu hiện suy thoái sẽ giúp Đảng bộ thị trấn phát huy được ưu điểm, khắc phục các mặt hạn chế, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Kim Hiền