Huyện ủy Tam Đảo: Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

03:05 | 26/05/2017
|

Sáng 26/5/2017, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên – thực trạng và giải pháp. 

Sáng 26/5/2017, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên – thực trạng và giải pháp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đồng chí: Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội thảo.

Tính đến hết tháng 12/2016, Huyện ủy Tam Đảo có 31 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 Đảng bộ và 15 chi bộ thuộc 7 loại hình tổ chức cơ sở Đảng với 3.653 đảng viên. Hiện nay, việc sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện cơ bản đồng bộ, thống nhất với các tổ chức hành chính và các tổ chức chính trị- xã hội, phù hợp với Điều lệ Đảng. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên trên địa bàn, thời gian qua, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã quan tâm chỉ đạo tới công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cũng như sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, có 67-85% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, từ năm 2014 đến nay theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thì tỷ lệ này duy trì ở mức 45-50%; số chi bộ đạt TSVM duy trì ở mức 67-83%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85-90%.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên trên địa bàn còn hạn chế như: Việc chỉ đạo một số Đảng bộ còn mang tính chung chung, không sát với tình hình thực tiễn hoạt động của từng tổ chức cơ sở Đảng; tinh thần đấu tranh trong phê bình và tự phê bình của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các chi bộ còn hạn chế; công tác đánh giá chất lượng chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hàng năm ở một số Đảng ủy còn mang tính hình thức, chưa khách quan, chưa sát với thực tế chất lượng của chi bộ; nội dung, hình thức sinh hoạt ở một số chi bộ còn nhiều hạn chế, bất cập…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề như: Công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ ở nông thôn; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở trường học; nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ; việc phấn đấu trở thành đảng viên của quần chúng ưu tú; nâng cao chất lượng đảng viên trẻ; nâng cao sức chiến đấu của đảng viên để xây dựng Đảng bộ TSVM; công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác ở cơ sở…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Tam Đảo đối với công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí mong muốn, các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ...

Kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, thông qua chương trình hội thảo, các đồng chí trong cấp ủy mỗi chi, Đảng bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng ưu tú cần phải đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, cụ thể rõ ràng, có cơ sở khoa học, thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp cũng cần tổ chức hội thảo, tọa đàm ở đơn vị, cơ quan mình để lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện.

Hải Yến

Đài TT Tam Đảo