Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác an sinh xã hội

04:05 | 15/05/2017
|

Những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ASXH), thông qua những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ASXH), thông qua những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Huyện Vĩnh Tường trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Lê Văn Tám, thôn Đình, xã Chấn Hưng.  Ảnh Trường Khanh

Xác định công tác đảm bảo ASXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hiện chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện trong công tác đảm bảo ASXH. Thông qua nhiều hình thức giúp người dân được tiếp cận, nắm rõ thông tin các chính sách ASXH về: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thụ hưởng các dịch vụ giáo dục, văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe, BHXH, BHYT, nước sạch, nhà ở; các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo; người có công, đối tượng trợ cấp xã hội...

Hàng năm, Huyện ủy xây dựng các chủ trương, nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện công tác ASXH; quán triệt các cấp ủy Đảng thường xuyên lồng ghép nội dung về thực hiện công tác ASXH vào các buổi sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo, giải quyết kịp thời các chính sách đảm bảo ASXH đối với người dân địa phương.

Là huyện đông dân số với hơn 58 nghìn hộ dân, Vĩnh Tường có tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi lao động lớn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,34%. Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác đảm bảo ASXH, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị phối hợp rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào xã hội hóa công tác giảm nghèo giúp hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương; khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển sản xuất. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn vận dụng tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện vào thực tiễn địa phương, giúp các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với chính sách, nguồn vốn, các dịch vụ xã hội cơ bản để cải thiện cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, thông qua hệ thống Ngân hàng CSXH huyện, toàn huyện có trên 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; hơn 300 hộ dân được vay vốn xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Tường cho biết: Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ASXH, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho người dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện tổ chức tư vấn XKLĐ cho hơn 300 tân binh xuất ngũ; 12 nghìn lượt học sinh tại các trường THPT trên địa bàn huyện; giới thiệu việc làm cho gần 1.000 lao động trong và ngoài nước. Nhờ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 8,01% năm 2011 xuống còn 3,34% năm 2016. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung và hộ nghèo, cận nghèo nói riêng được nâng lên rõ rệt, 100% con em hộ nghèo, cận nghèo được đến trường. Huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 106 nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây mới 38 nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; quan tâm chi trả kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Toàn huyện đã cấp hơn 9.300 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo; trợ cấp hàng tháng cho hơn 12.660 lượt đối tượng người có công với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng và thăm hỏi, trao tặng hơn 13.600 suất quà cho các gia đình chính sách người có công trong dịp Tết Quý Dậu 2017; cấp đổi hơn 19 nghìn thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách người có công; chi trả, trợ cấp thường xuyên cho hơn 26.400 lượt đối tượng bảo trợ xã hội; cứu trợ 335 hộ nghèo đặc biệt khó khăn dịp Tết; cấp hơn 3.500 suất quà cho người cao tuổi mừng thọ…

Đồng chí Hoàng Minh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuân Chính cho biết: Xác định công tác ASXH là nhiệm vụ trọng tâm, động lực cho thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; Đảng ủy xã quán triệt, chỉ đạo UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chi bộ hàng năm triển khai đồng bộ các hoạt động ASXH như: Thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách người có công và các đối tượng yếu thế trong xã vươn lên, ổn định đời sống. Tích cực chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên công chức xã ủng hộ ít nhất một ngày lương và cán bộ không chuyên trách, nhân dân ủng hộ để xây dựng Qũy “Ngày vì người nghèo” với số tiền hơn 50 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, địa phương quan tâm, đầu tư sửa chữa và xây dựng mới trường học, trạm y tế, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa. Đến nay, 100% cơ sở các trường học đạt chuẩn, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, có bước phát triển đáng kể cả về quy mô, chất lượng, 100% số trẻ, học sinh ra lớp đúng độ tuổi; tỷ lệ người dân tham gia BHYT, khám chữa bệnh được nâng cao, 100% trẻ em được tiêm chủng mở rộng; hơn 96% hộ dân có giếng nước sạch và gần 90% họ dân có công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

Thanh Tuyền