Đảng bộ huyện Lập Thạch đổi mới phương thức lãnh đạo

03:05 | 12/05/2017
|

Những năm qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ huyện Lập Thạch đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN ở địa phương.

Những năm qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ huyện Lập Thạch đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN ở địa phương.

Từ một vùng đất nghèo khó, sau nhiều năm nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đoàn kết của người dân địa phương, thôn Núi Ngọc, xã Xuân Hòa (Lập Thạch) có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, 100% các tuyến đường ngõ, xóm được bê tông hóa; tỉ lệ hộ gia đình có đời sống khá, giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể; hàng năm, hơn 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa... Có được kết quả đó là nhờ Chi bộ thôn Núi Ngọc đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Khanh, Bí thư Chi bộ thôn Núi Ngọc cho biết:Theo kinh nghiệm của nhân dân địa phương, vụ chiêm xuân năm nay, năng suất lúa sẽ cao hơn nhiều vụ trước. Có được kết quả đó, ngay từ đầu vụ, Chi bộ thôn Núi Ngọc đã họp ra nghị quyết, chỉ đạo tuyên truyền, vận động bà con nắm vững cơ cấu cây giống, gieo cấy kịp thời, đúng kỹ thuật; chủ động chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đồng thời đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Mặc dù diện tích đất trồng lúa của thôn chỉ có 19,2 ha nhưng sản lượng lúa của thôn luôn đạt vào tốp đầu của xã. Trong xây dựng nông thôn mới, thôn Núi Ngọc đã vận động người dân tự nguyện hiến được hơn 1.900 m2 đất các loại, hơn 400 ngày công lao động để làm đường giao thông; vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ được hơn 150 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ...

Đồng chí Nguyễn Đức Năng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết: Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, Đảng ủy xã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, từng năm, từ đó đề ra nghị quyết, giải pháp thực hiện phù hợp; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải pháp sát thực tiễn ở từng địa phương.

Đảng bộ thị trấn Lập Thạch hiện có 20 chi bộ trực thuộc và hơn 620 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch cho biết: Nếu trước đây, các nghị quyết của Đảng bộ còn chung chung, chưa bám sát thực tiễn, hiệu quả thực hiện chưa cao, thì đến nay, sau khi quán triệt văn bản chỉ đạo trực tiếp BTV Huyện ủy về việc cụ thể hóa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng bộ thị trấn Lập Thạch đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực phát triển KT -XH, QP-AN địa phương, đặc biệt trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. 100% cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất tư tưởng, chính trị vững vàng, đạo đức, cách mạng tốt; luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, giúp nhân dân tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở. Năm 2016, qua xếp loại, trên 56% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10/20 chi bộ đạt TSVM; nhiều năm liền Đảng bộ thị trấn đạt TSVM...

Những năm qua, bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn ở địa phương, BTV Huyện ủy Lập Thạch cụ thể hóa việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là ở đảng bộ các xã, thị trấn bằng các văn bản chỉ đạo, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện cụ thể của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng các quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, BTV, Bí thư, Phó bí thư, giúp tổ chức Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. 100% các xã, thị trấn thành lập chi bộ cơ quan, duy trì phân công đảng viên chi bộ cơ quan về dự sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ nơi đảng viên cư trú; qua đó giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan được cọ sát với tình hình thực tế ở địa phương, áp dụng hiệu quả vào trong công việc và giúp đảng ủy xã, thị trấn nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Nhờ thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là ở Đảng bộ các xã, thị trấn huyện Lập Thạch không chỉ tạo được sự chuyển biến tích cực nhận thức, hành động, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm. Năm 2016, tốc độ phát triển KT-XH của huyện đạt 10,15%; cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 29,3%; công nghiệp, xây dựng tăng lên 37,9%; dịch vụ, thương mại tăng từ 25% (năm 2007) lên 32,7% năm 2016; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,88% năm 2016.

Thanh Tuyền