Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công

08:06 | 14/06/2018
|

Xác định đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo theo hướng tập trung, ưu tiên các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và tập trung nguồn vốn xây dựng mới các dự án trọng điểm có tính chất cấp thiết.

Xác định đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo theo hướng tập trung, ưu tiên các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và tập trung nguồn vốn xây dựng mới các dự án trọng điểm có tính chất cấp thiết. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đến 31/5/2018 chỉ đạt 24,5% so với tổng vốn kế hoạch năm.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh được triển khai xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: Chu Kiều

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng vốn kế hoạch đầu tư công hết tháng 6/2018 gần 6.263 tỷ đồng, trong đó, ngân sách địa phương giao đầu năm 5.730 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu gần 229 tỷ đồng; các nguồn bổ sung gần 303 tỷ đồng và vốn phân về cho cấp huyện hơn 1.448 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư công theo các nguyên tắc trong cơ chế giao và điều hành kế hoạch nhà nước, trong đó, tập trung ưu tiên thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp, bố trí dự án mới đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhờ vậy, nhiều dự án, công trình đã và đang được hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả như cầu Phú Hậu; đường từ cầu Bì La đến trung tâm thị trấn Lập Thạch; dự án cấp nước khu danh thắng Tây Thiên; đường nối đường Tôn Đức Thắng kéo dài từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài; đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, huyện Bình Xuyên đoạn ĐT 302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (GĐ 1)- qua khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; đường Hợp Thịnh – Đạo Tú, đường giao thông đô thị kết hợp đê ngăn nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, Chợ Vĩnh Yên...

Tuy nhiên, tính đến 31/5/2018, toàn tỉnh giải ngân ước đạt gần 1.330 tỷ đồng vốn đầu tư công, chỉ đạt 21,2 % kế hoạch được giao, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là do nhiều chủ đầu tư không thông báo kịp thời mức vốn kế hoạch được giao cho nhà thầu để chủ động thanh toán; năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, bên mời thầu còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp nhất là trong công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu.

Đối với các dự án mới, theo quy định chỉ được thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán khi được bố trí vốn dẫn tới chậm tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư và chậm tiến độ dự án. Đối với các dự án mới có quy mô lớn phải tiến hành GPMB và thông qua nhiều bước từ đấu thầu thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, đo vẽ lập thiết kế, thẩm định thiết kế - dự toán, đấu thầu xây lắp ... do vậy hầu hết các dự án đấu thầu 2 bước đến hết tháng 6/2018 chưa giải ngân được.

Theo Luật Đấu thầu các dự án có dự toán xây lắp giá trị trên 1 tỷ đồng, tư vấn trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu, dẫn đến nhiều dự án quy mô đơn giản nhưng phải thực hiện quy trình đấu thầu tư vấn thiết kế - dự toán và xây lắp kéo dài thời gian thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản.

Với kế hoạch vốn phân khai chi tiết ngay từ đầu năm 2018 cho các dự án, đến 31/5/2018, các dự án do các sở, ban, ngành của tỉnh quản lý đã giải ngân được gần 273 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch.

Theo Sở NN&PTNT, với 250 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao năm 2018, sở đã phân bổ vốn cho 70 dự án, trong đó, có 13 dự án hoàn thành; 31 dự án chuyển tiếp; 23 dự án mới và 3 dự án chuẩn bị đầu tư do Sở NN& PTNT và các đơn vị trực thuộc, các Công ty TNHH MTV thủy lợi làm chủ đầu tư.

Đến 31/5/2018, khối lượng hoàn thành đạt hơn 67 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch; giải ngân đạt hơn 43 tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch vốn được giao năm 2018. Nguyên nhân, do 5 tháng đầu năm 2018, các đơn vị tập trung thực hiện thủ tục khởi công các dự án mới (23 dự án), ngoài ra các dự án bảo vệ và trồng rừng hiện nay vẫn tiếp tục trồng rừng bổ sung nên chưa thể nghiệm thu kết quả trồng rừng, việc nghiệm thu được tiến hành vào đầu tháng 1 năm 2019, sau khi có kết quả nghiệm thu thì chủ đầu tư tiến hành giải ngân và thanh toán cho các hộ trồng rừng trước ngày 31/01/2019 theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, các nghị định của Chính phủ, Nghị quyết số 70 của Chính phủ.

Hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2018 và báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước, các dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án chuyển tiếp trong tháng 6/2018.

Theo dõi chặt chẽ và báo cáo định kỳ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, nếu đến 31/01/2019 không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do khách quan sẽ phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi công, kể cả thi công 3 ca đảm bảo kế hoạch được giao và ngay khi có khối lượng hoàn thành chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân cho dự án, tránh tình trạng để dồn khối lượng tập trung đến cuối năm.

Đến ngày 30/9/2018, các dự án mới chưa khởi công, dự án chuyển tiếp chưa giao dịch với Kho bạc Nhà nước hoặc dự án được chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 nhưng chưa giải ngân hết số vốn được giao, sẽ bị thu hồi, giảm chỉ tiêu kế hoạch để bố trí cho các dự án quan trọng khác cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trong năm 2018 (trừ trường hợp các dự án được bổ sung nguồn ngoài kế hoạch đầu tư công giao đầu năm).

Các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kỷ luật, nêu cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Mai Liên