Đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách địa phương

02:01 | 11/01/2018
|

Nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT - XH, công tác đẩy mạnh giao đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) được chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tam Dương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống người dân.


Nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT - XH, công tác đẩy mạnh giao đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) được chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tam Dương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Huyện ủy, UBND huyện trong lĩnh vực khai thác các nguồn thu từ quỹ đất của địa phương, với vai trò là cơ quan tham mưu, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSDĐ.

Hàng năm, Phòng TN&MT huyện chủ động tiến hành công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sắp xếp việc sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; rà soát lại các quỹ đất trống, trên cơ sở đó lập quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành quỹ đất để đấu giá QSDĐ, tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng KT - XH cho địa phương, đặc biệt là đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2017 (An Hòa, Hướng Đạo).

Tập trung bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện đang cần nhiều nguồn lực, như: Tuyến đường tránh phía Đông, đường tránh phía Tây của huyện và nhiều dự án khác do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp cuối năm 2017; hoàn thành xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Năm 2017, các địa phương trong huyện tổ chức đấu giá thành công 212/344 ô đất (đạt tỷ lệ 66%), ước thu ngân sách đạt trên 90 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch so với giá khởi điểm khoảng 13,6 tỷ đồng. Trong đó: Khu đất đấu giá đồng Gò Xoan thuộc thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân do UBND huyện làm chủ đầu tư đã đấu giá thành công 79 ô đất, thu ngân sách 42,5 tỷ đồng,kịp thời bổ sung nguồn lực đầu tư cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Năm 2017, nguồn vốn từ ngân sách của huyện phân bổ đầu tư cho xây dựng NTM đạt hơn 4 tỷ đồng, cơ bản được giải ngân theo đúng quy định. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh (trên 35 tỷ đồng), đã bổ sung nguồn vốn để các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, tiêu chí quan trọng, như: Thiết chế văn hóa xã; hạ tầng chợ; hạ tầng xử lý môi trường; trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia; xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

Hiệu quả từ công tác đấu giá QSDĐ góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề về đất ở cho nhân dân trong huyện; tạo sự công bằng, minh bạch trong việc giao đất thông qua đấu giá QSDĐ; giải quyết nhiều tồn tại trong việc xét, cấp đất giãn dân, đặc biệt tránh được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác giao đất cho nhân dân.

Mặc dù vậy, trong thời gian qua, huyện Tam Dương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSDĐ, như: Giá đất trên địa bàn huyện có tăng nhưng chưa cao so với những năm trước; sức mua của người dân trên địa bàn còn hạn chế do đại bộ phận người dân là nông dân, công nhân và một số ít là hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên nguồn thu nhập chưa cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung về đất đấu giá ngày càng tăng. 13/13 xã, thị trấn trong huyện hoàn thành Quy hoạch (dự án) khu đất đấu giá, dự kiến trong năm 2018 nguồn cung về đất đấu giá tăng cao hơn so với năm 2017... Nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình lập quy hoạch, xây dựng các dự án đất đấu giá, chính quyền các cấp trong huyện chưa thực sự quan tâm đến việc chi trả đất dịch vụ; chưa ưu tiên, xem xét những vị trí, thửa đất có địa thế đẹp để đưa vào đấu giá tạo nguồn thu cao, vẫn còn tình trạng chạy theo số lượng; một số vị trí đắc địa lại được quy hoạch các khu đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê và quy hoạch các loại đất khác. Hồ sơ đề nghị thẩm định thu hồi, bồi thường của một số xã, thị trấn chưa đầy đủ, thiếu căn cứ nên phải đề nghị bổ sung dẫn đến chậm tiến độ.

Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng tại các khu đất đấu giá còn chậm, nhiều hạng mục chủ yếu (đường đi, rãnh thoát nước, san nền) còn thiếu, yếu... Do đó, một số địa phương không có lợi thế về đấu giá đất vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn lực cho đầu tư xây dựng NTM và hoàn trả các khoản nợ xây dựng cơ bản, chi trả đất dịch vụ.

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, năm 2018, UBND huyện Tam Dương tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các khu đất do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, tránh tình trạng triển khai đấu giá vào các ô đất chưa giải phóng được mặt bằng; tập trung nguồn vốn hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu đất ở trước khi tiến hành đấu giá, tránh tình trạng nợ hạ tầng khi người dân đến ở, gây khó khăn trong công tác giao đất; lựa chọn các khu đất có vị trí thuận lợi, đắc địa để UBND huyện trực tiếp làm chủ đầu tư. Đặc biệt, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

Việt Sơn